Tiede- ja opetusneuvosto on päättänyt kokouksessaan 23.11.2007, että Turun kauppakorkeakoulussa valmistuneet pro gradu -tutkielmat saatetaan verkkokäyttöön. TuKY-forumilla esitetty ehdotus gradujen sähköiseksi julkaisemiseksi nosti aiheen esille marraskuussa 2006, minkä jälkeen silloinen tiedotussihteeri Anu Latva-Pukkila nosti asian esille julkaisutoimikunnassa. Tämän jälkeen monet hallinnon opiskelijaedustajat ovat osallistuneet aiheesta käytävään keskusteluun ja tuoneet opiskelijoiden näkökulmaa esille, kun korkeakoulun hallinnon eri tasoilla on keskusteltu ja päätetty aiheesta.

Tavoitteena on tutkimustoiminnan avoimuuden lisääminen ja opinnäytetöiden saatavuuden parantaminen. Suuri osa väitöstutkimuksista on jo saatavilla verkon välityksellä, joten päätös parantaa huomattavasti TuKKK:ssa valmistuneiden opinnäytetöiden saatavuutta.

Tutkielmat tulevat jatkossa olemaan avoimen tietoverkon välityksellä kokotekstinä yleisön selailtavana, kopioitavana ja tulostettavana kirjasto-tietopalvelun kokoelmatietokannassa, Valpurissa. Mikäli tekijä ei anna suostumusta koko tutkielmansa verkkokäyttöön saattamiseksi, verkkoon viedään vain työn tiivistelmä.

Valmiita tutkielmia kokotekstinä voi alkaa toimittaa kirjasto-tietopalveluun välittömästi. Tarkemmat toimintaohjeet löytyvät uudesta Tutkielman tekijän käytännön oppaasta (2008, 8. tarkistettu painos) sekä edu.tse.fi -sivustolta > KTK/KTM-opinnot > Tutkielmat.