Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry on kokouksessaan 3.5.2017 päättänyt:

• Valita TuKY-Speksin 2018 apulaistuottajaksi Julia Fesiuk.
• Valita Miikka Kettunen sopimuksella Turun KY:n webmasteriksi.

 

Ilmoitusasiat:

• Turun KY:n vappu
• KY:n valtakunnallinen kopotapaaminen 6.5.

 

Lisäksi keskusteltiin Parkin ja Montun tämänhetkisestä kunnosta, kevään sektorikohtaisista kuulumisista, keskeneräisistä projekteista sektoreittain, vapun testamentista, kesän aikataulusta, yhdistyksen ylimääräisestä kokouksesta, kevätkokouksen ponnesta, Boomin kesäfesteistä ja Lyytin sopimuksen uusimisesta.

 

Tämä päätösluettelo on epävirallinen ja hallitus pidättää oikeuden korjauksiin. Pöytäkirjan hyväksymisen jälkeen varsinainen päätösluettelo on luettavissa Turun KY:n toimistolta.

Turussa 03.05.2017

Sihteeri

Meeri Hannula