Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry on myöntänyt kevään 2014 kandistipendit ansioituneille kandintekijöille.

Turun KY myöntää kandistipendit jatkaen entisen Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan Tuki ry:n perinnettä stipendien jakamisesta Turun kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Yhdistyksen hallitus päättää stipendien myöntämisestä. Stipendejä jaetaan Turun kauppakorkeakoulun kanditutkielmaryhmien parhaille töille lukukausittain. Paras työ kanditutkielmaryhmässä määritetään ryhmän ohjaajan esityksestä. Ensisijaisena kriteerinä käytetään kanditutkielmasta saatua arvosanaa. Mikäli ensisijainen kriteeri ei luo eroja ryhmän jäsenten välille, voi ohjaaja toissijaisena kriteerinä halutessaan käyttää esimerkiksi tutkielmaryhmätyöskentelyn arviointia.

Keväältä 2014 jaettiin kandiohjaajien esityksestä stipendit kolmelletoista ansioituneelle kandintekijälle. Turun KY onnittelee!