TuKYn kuntalaiskysely toteutettiin syys-lokakuussa 2008. Turussa kyselyyn vastasi yhteensä 389 kuntalaista. Kuntalaiskyselystä saadaan paljon hyvää tietoa, jota TuKYn hallinto ja toimijaryhmät käyttävät parantaakseen toimintaansa. 

Kyselyn tuloksista selviää, että noin 46 prosenttia vastaajista kaipaa enemmän tentinsuorittamismahdollisuuksia. Eniten lisämahdollisuuksia kaipaavat laskentatoimen ja kansantaloustieteen opiskelijat. Ylioppilaskunta onkin jo käyttänyt kyselystä saamiaan tietoja hyväkseen keskustellessaan tenttimahdollisuuksista laskentatoimen laitoksen kanssa. Kyselyssä kysyttiin myös kurssipalautteen antamisesta. Noin 53 prosenttia kyselyyn vastanneista antaa palautetta harvoin tai ei koskaan, eli parannusta aktiivisuuteen kaivataan. Palautteen antamatta jättämisen syitä kerrottiin olevan muun muassa laiskuus ja unohtaminen, onneksi kuitenkin moni palautetta antavista myös uskoo palautteella todella olevan merkitystä. 

Päihteettömiä TuKYn tapahtumia kaipaa lisää noin 35 prosenttia kyselyyn vastaajista. Näiden tapahtumien toivottiin olevan esimerkiksi peli-iltoja, urheilu- tai liikuntatapahtumia tai kulttuuriin liittyviä tapahtumia. 75 prosenttia vastaajista tunsi olevansa osa ylioppilaskuntaa. Tunne ylioppilaskuntaan kuulumisesta on kasvanut noin 5 prosenttiyksikköä vuodesta 2006, mikä on positiivinen viesti ylioppilaskuntamme toimijoille. Kyselystä selviää myös, että jopa 43% käy usein ja 46% silloin tällöin ylioppilaskuntamme nettisivuilla (www.tuky.fi tai ky.tse.fi). TuKYn nettisivut uusittiin vuonna 2007 mikä näkyy myös kyselyn tuloksissa, sillä nettisivuilla kävijöiden määrä on selvästi kasvanut vuodesta 2006. 

Vastaajien mielipidettä yliopistojen yhdistymisestä kysyttiin avoimella kysymyksellä. Vastaukset jakaantuivat aika lailla kahtia, hyvinä puolina nähtiin muun muassa laajentuva opetustarjonta mutta toisaalta osa pelkää kauppakorkeakoulun imagon menetystä. www.tuky.fi -sivuston foorumille on nyt perustettu Kysy konsortiosta! –keskustelu, jossa voit keskustella kaikista sinua askarruttavista asioista liittyen yliopistojen tai ylioppilaskuntien yhdistymiseen. Foorumilla voit myös esittää huolesi ja kysymyksesi TuKYn hallinnolle konsortioon liittyen. 

Mikäli tahdot nähdä kuntalaiskyselyn raportin kokonaisuudessaan, ota yhteyttä Sini Valtaseen (sini.valtanen@tse.fi).