Tienasitko viime vuonna suunniteltua enemmän? Muista opintorahan ja asumislisän vapaaehtoinen palautus maaliskuun loppuun mennessä!

Tarkista viime vuoden veronalaiset ansio- ja pääomatulot saamistasi tositteista ja vertaa niitä nostettuihin tukikuukausiin. Apuna voi käyttää Kelan laskentaohjelmia osoitteessa www.kela.fi/laskennat.

Mikäli tulorajat ovat kohdallasi ylittyneet vuonna 2008, voit palauttaa liikaa nostamasi opintotuet Kelalle maaliskuun loppuun mennessä ja välttää siten ylimääräisten tukien takaisinperinnän. Jos et palauta tukia ajoissa, liikaa maksettu tuki peritään takaisin 15 % korotuksella. Mikäli liikaa maksettu tuki peritään sinulta vuoden 2010 tulonvalvonnassa, et saa takaisinperittyjä tukikuukausia uudelleen käytettäviksi.

Huom! Vuoden 2007 tulovalvonta tehdään vuonna 2009 ja siinä noudatetaan aiemmin voimassa olleita tulorajoja 505 e/kk ja 1515 e/kk.

Tukikuukaudet

Tukikuukausina huomioidaan kuukaudet, jolloin on saanut opintorahaa ja asumislisää tai jompaa kumpaa niistä. Huom! Pelkän asumislisän nostaminen ei kuluta tukikuukausia, mutta asumislisäkuukaudet huomioidaan tukikuukausina vuositulorajaa laskettaessa.

Vapaa tulo ja tulorajat

Sallittu vuotuinen tulomäärä, ns. vapaa tulo, perustuu tukikuukausien lukumäärään. Vapaa tulo lasketaan siten, että jokaista tukikuukautta kohden tuloa voi olla 660 euroa ja jokaista tuetonta kuukautta kohti 1970 euroa. Kuukausittaiset summat ovat laskennallisia, eli tulot voidaan ansaita milloin tahansa kalenterivuoden aikana. Olennaista on siis kalenterivuoden aikana ansaittujen tulojen yhteismäärä.

Opintotukeen vaikuttavat tulot

Tuloina otetaan huomioon veronalaiset ansio- ja pääomatulot (vähennettynä opintotuella), toimeentulon turvaamiseksi tarkoitetut verottomat apurahat ja ulkomailla saadut tulot. Ulkomaiseen opiskelijavaihtoon tarkoitettuja apurahoja ei oteta huomioon tulona opintotuen tulovalvonnassa.

Kun kyse on veronalaisista tuloista, ansiotuloissa ei oteta mitään vähennyksiä huomioon ja pääomatuloissakin vain suorat tulonhankkimiskulut. Esimerkiksi luovutustappiota ei voi vähentää eikä tulonhankkimisvelan korkoja.

Tukien palauttaminen

Ylimääräisten tukien palauttaminen on helppoa, sillä sen voi tehdä Internetissä

Kelan sähköisessä asiointipalvelussa.
Palvelun sähköisellä muutosilmoituksella voit perua, palauttaa tai
lakkauttaa opintotukesi taikka tarkistaa omat opintotukitietosi.
Palveluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla tai sähköisellä
henkilökortilla.

Palautusilmoituksen voi myös tehdä toimittamalla opintotuen olosuhdemuutoslomake (OTm) 15.3. mennessä korkeakoulun opintotukitoimistoon. Ilmoita lomakkeessa, minkä kuukausien tuet haluat palauttaa. Tämän jälkeen sinulle lähetetään pankkisiirtolomake, jossa on valmiina palautettava euromääräinen tuki.

Lisätietoja

Saat aiheesta lisätietoja Kelan esitteistä (esim. "Miten omat tulot vaikuttavat opintotukeen?"), korkeakoulun opintotukisihteeriltä ja Kelan sivuilta osoitteesta http://www.kela.fi. Kelan paperisia esitteitä ja lomakkeita löytyy opintotoimiston edustan hyllyköistä.