Kesätenttikysely avattu! Käytä ääntäsi ja vaikuta kesän tenttimismahdollisuuksiin äänestämällä enintään neljää (4) toivomaasi tenttiä.

Kyselyn löydät täältä

Use your vote and have an effect on the summer exams of 2011! Please notice that you can only vote for 4 different exams at maximum!

You find the query here