NieminenTurun KY:n vuoden 2013 varapuheenjohtaja ja Turun yliopiston ylioppilaskunnan istuva hallituksen puheenjohtaja Jussi Nieminen on valittu Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) hallitukseen vuodeksi 2015. Jussi oli myös Kylterirenkaan ehdokkaana.

SYL:n hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tamyn Jari Järvenpää. Muut hallituksen jäsenet ovat Lauri Lehtoruusu (Aalto yliopiston ylioppilaskunta, AYY), Silja Silvasti (Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, JYY) , Iiris Niinikoski (Helsingin yliopiston ylioppilaskunta, HYY), Janne Hälinen (Lapin yliopiston ylioppilaskunta, LYY) sekä Paula Martikainen (Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, ISYY).

Tämä on ensimmäinen kerta yhdistysaikanamme, kun Turun KY:läinen on mukana SYL:n hallituksessa. Lisäksi Jussi on ensimmäinen kyltereiden edustaja SYL:n hallituksessa viiteen vuoteen.

Turun KY onnittelee Jussia! Kiitokset kuuluu myös Jussin taustatiimille, joka ahkerasti teki vaalityötä koko kampanajan ajan.