Opiskelijoita ei saa rajata sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen ulkopuolelle, vaan opintoraha on sidottava indeksiin. SATA-komitean esityksessä sosiaaliturvan uudistamisesta opiskelijat on sivuutettu täysin. Opintorahan on yhdessä asumislisän kanssa mahdollistettava täysipäiväinen opiskelu. Opintolaina ei ole tukea. Opiskelijat on ainoa ryhmä, joka pakotetaan kustantamaan elämisensä lainalla.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) pitää merkillisenä miljardiluokan elvytysten ohjaamista yrityksille vähävaraisten perusturvan sijaan.

Opiskelijoiden perustoimeentulon parantaminen on HYYn vuoden 2009 hallitusohjelman päätavoitteita. Ylioppilaskunta kantaa huolta myös yliopistodemokratiasta. Yliopiston uudistuksessa on turvattava opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksien säilyminen kaikilla yliopistohallinnon tasoilla. Yliopistolla ei ole varaa menettää opiskelijan ääntä.

Yliopistojen pääasiallisen rahoituspohjan on perustuttava julkiseen rahoitukseen. Vain siten voidaan varmistaa opetuksen ja tutkimuksen vapaus ja riittävä rahoitus. Tutkimus ja koulutus eivät saa olla talouden suhdannevaihteluista kiinni.

Lue HYYn koko hallitusohjelma osoitteesta:
http://www.hyy.helsinki.fi/suomi/81/doc/909/