Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallitus on kokouksessaan 29.2.2016 päättänyt:

– Hyväksyä Parkin erikoisvarauksen 16.4.
– Lähettää PorKyn 13. vuosijuhlille koko hallituksen
– Myöntää lainan FC KY-Sportille
– Valtuuttaa Peltomaa avaamaan talouspäällikköhaku

Ilmoitusasiat

-Huttunen (Lemström ja Matikainen) Koulutuksen kehittämistoimikunnassa 16.2.

-Huttunen tapaamassa dekaani Granlundia TYYn kopon Jyri Lähdemaan kanssa 19.2.

-Huttunen hallopedkoordinaattorien tapaamisessa 25.2.

-Ensimmäiset kehityskeskustelut pidetty (Peltomaa)

-Peltomaa KPV kokouksessa 26.2.

-Kangas ja Raitio SHS:n 104. vuosijuhlilla 24.2.

-Peltomaa, Goyal, Helaniemi ja Raitio KY:n 105. vuosijuhlilla 27.2.

Lisäksi keskusteltiin pääaineinfoista, vapun 2016 aikatauluista, kylteribrändin ideoimisesta ja Parkin sauna- ja oleskelutiloista.

Tämä päätösluettelo on epävirallinen ja hallitus pidättää oikeuden korjauksiin. Pöytäkirjan hyväksymisen jälkeen varsinainen päätösluettelo on luettavissa Turun KY:n toimistolta.

Turussa 16.3.2016

Sihteeri

Maria Tyynelä