Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallitus on kokouksessaan 28.11. päättänyt:

– Hyväksyä Parkin erikoisvarauksen 16.12.

– Valita taloustoimikunnan uusiksi jäseniksi Panu Kuorikosken ja Jukka Kujalan

Ilmoitusasiat:

  • Opetustaitotoimikunnan kokous 22.11. (Laustola ja Mauno)
  • Peltomaa (Leimu ja Kovala) johtokunnan kokouksessa 23.11.
  • Helaniemi opiskelijavalintatoimikunnan kokouksessa 24.11.
  • Huttunen halloped-koordinaattorien tapaamisessa 24.11.
  • TSE:n henkilökunnan pikkujoulut järjestetty 25.11.
  • Turun KY:n hallitus Merkantila Klubbenin 88. vuosijuhlilla 26.11.

Lisäksi keskusteltiin testamenteista ja uusien hallituslaisten perehdyttämisestä.

Tämä päätösluettelo on epävirallinen ja hallitus pidättää oikeuden korjauksiin. Pöytäkirjan hyväksymisen jälkeen varsinainen päätösluettelo on luettavissa Turun KY:n toimistolta.

Turussa 28.11.2016

Sihteeri

Maria Tyynelä