Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallitus on kokouksessaan 10.11.2014 päättänyt:

–          Esittää yhdistyksen syyskokoukselle budjettia vuodelle 2015

–          Hyväksyä syyskokouksen esityslistan

–          Esittää yhdistyksen syyskokoukselle toimintasuunnitelmaa vuodelle 2015

–          Esittää yhdistyksen syyskokoukselle viestintäohjesäännön hyväksymistä

–          Esittää yhdistyksen syyskokoukselle kunniaseuran kokoonpanoa vuodelle 2015

–          Valita Anna Lambergin uudeksi baarimestariksi

Ilmoitusasiat:

–          Leimu KPV:n kokouksessa 3.11.

–          Rouhiainen suunnittelemassa mentorointiohjelmaa kylteriyhdyshenkilön kanssa 4.11.

–          Leimu tapaamassa Lex ry:n ja TLKS:n puheenjohtajia 4.11.

–          Laiho, Lunkka (ja Liljenbäck) TYYn koponeuvoston palaverissa 4.11.

–          Lunkka ja Tuuppa palaverissa koskien henkilökunnan pikkujoulujen järjestämistä 5.11.

–          Rouhiainen ja Lamberg Hybridi ry:n 10. vuosijuhlilla 8.11.

–          Leimu ja Rouhiainen Porthanin päivän lippukulkueessa 9.11.

–          Rikkilä ja Mykkänen Pörssi ry:n 46. vuosijuhlilla 7.11.

–          Turun KY:n ensimmäinen kansainvälisyysviikko järjestettiin viikolla 45

Tämä päätösluettelo on epävirallinen ja hallitus pidättää oikeuden korjauksiin. Pöytäkirjan hyväksymisen jälkeen varsinainen päätösluettelo on luettavissa Turun KY:n ilmoitustaululta ja myöhemmin toimistolta.

Turussa 24.11.2014

Sihteeri

Henna Lunkka