Monilla opiskelijoillamme on joitain säästöjä sukanvarressa. Näissä säästöissä on paljonkin eroja, sillä onhan jokaisen oma omaisuusjakauma lähes poikkeuksetta uniikki. Löytyy niitä, jotka ovat keskittyneet säästötileihin, toisilla taas löytyy rahastoja, suoria osakesijoituksia jne. Tästä pääsemmekin kysymykseen: löytyykö kaikilta kuitenkaan sitä tietotaitoa ja ymmärrystä tähän jokaista koskettavaan aiheeseen. Varallisuudenhoitoon. Pienen käytävägallupin lopuksi on pakko sanoa vastaukseksi: Ei.

Monet opiskelijat tietävät omistavansa jotain jossain, mutteivät ole kiinnittäneet sen suurempaa huomiota siihen mitä rahastoa/osaketta sitä omistaakaan. Tähän haluaisin muutoksen. Varallisuudenhoito on kuitenkin asia, jota kauppakorkeakoulusta valmistuneelta monesti odotetaan. (Tämän taidon omaaminen ei tosin olisi haitaksi muillekaan, onhan kuitenkin kyse tärkeästä asiasta…)

Kylterien sijoitusosaamisesta on tullut jo lähes stereotypia opiskelijoidenkin keskuudessa. Kuuleehan sitä aina välillä ”sinä kun opiskelet siellä kauppakorkealla, niin mitäs sinä sanot näistä rahastoista…”-tyylisiä kommentteja. Tosiasia on kuitenkin se, ettei se tietotaito tule ilman perehtymistä nimenomaan varallisuudenhoitoon/sijoittamiseen, sillä koulumme kurssit hipovat aiheita pääasiallisesti hyvinkin pinnallisesti. Käytäntö puuttuu täten kokonaan.

Mutta jos jätetään stereotypiat omaan arvoonsa ja keskitytään olennaiseen, eli omaan hyötyyn. Jokaisen tulisi omata tietoa sijoitusmahdollisuuksista ja varallisuudenhoidosta vähintään yleisellä tasolla. Tämän tulisi sisältää perusprinsiippejä, kuten ”älä rakastu osakkeeseen”, ”muista hajautus” jne. Osaamisellasihan teet palveluksen itsellesi, ja pystyt välttämään sudenkuoppia.

Näin lopuksi haluan kannustaa kaikkia aiheesta kiinnostuneita tutustumaan toimijaryhmämme KY-Kasinon toimintaan. Yhdistys tarjoaa juurikin sitä mitä monet koulumme opiskelijat haluaisivat: mahdollisuuden saada tietoa sijoittamisesta. Menkää rohkeasti mukaan, ja aloittakaa se kaikkien tarvitseman tietotaidon kartutus jo varhain! Tällöin säästytte mahdollisilta yllätyksiltä nyt ja työelämässänne.

Allekirjoittanut voisi kirjoittaa aiheesta hyvinkin pitkiä jaarituksia, mutta päätyi yksipuolisen luennoinnin sijaan kannustamaan lukijoita käväisemään katsastamassa TuKYn toimijaryhmän, KY-Kasinon, tarjoamia palveluita. Esimerkiksi ilmaiset keskiviikkokahvit on tehty kaikille kiinnostuneille TYY:n opiskelijoille niin salkun kokoa, sukupuolta kuin osaamistaustaa katsomatta.

Sijoita itseesi kartuttamalla taloustietouttasi!

Ristomatti Vahe
Yrityssuhdevastaava