Vuosi  2013 tulee olemaan täynnä edunvalvonnallista ilotulitusta Turun yliopiston opiskelijatoiminnassa. Syksyllä on tiedossa suurin ja tärkein voimainponnistus, Turun yliopiston ylioppilaskunnan (myöh. TYY) edustajistovaalit. Lisäksi vuoden 2013 alusta on otettu käyttöön Suomen yliopistokentällä uusi rahoitusmalli, jonka pohjalta valtio jakaa yliopistoille rahoitusta. Sama malli on myös käytössä Turun yliopistossa sisäisesti tiedekuntien ja kauppakorkeakoulun rahoituksesta päätettäessä. Opiskelijoiden rooli, ja ennen kaikkea suoritukset, ovat merkittävässä osassa rahoituksen jakamisessa. Kyltereiden kansallisessa edunvalvonnassa näkyvänä projektina tulee olemaan kyltereiden yhteistyön parantaminen Suomen ylioppilaskuntien liitossa (myöh. SYL), ja erityisesti sen liittokokouksessa loppusyksystä.

Marraskuussa käytävissä TYYn edustajistovaaleissa, opiskelijat valitsevat keskuudestaan 41 henkilöä käyttämään ylioppilaskuntamme korkeinta päätäntävaltaa. Edustajisto nimittää hallituksen ja muut toimihenkilöt sekä päättää mm. ylioppilaskunnan poliittisesta linjasta ja tärkeimpänä taloudesta. Turun KY teki viime edustajistovaaleissa vuonna 2011 yhteistyötä Porin Kyltereiden ja Taloustieteen Klubin kanssa. Muodostaen vaaliliittona ylioppilaskuntamme suurimman listan, TuKY-listan, jolla on kuluvalla kaudella 9 paikkaa edustajistossa. Näin ei kuitenkaan välttämättä ole enää ensi kaudella, mikäli emme listana ylläpidä viime vaaleissa saavuttamaamme Suomen suurinta äänimäärää . TuKYläisten on oltava tänäkin vuonna aktiivisia, niin äänestämällä, kuin asettumalla ehdolle.  Meidän pitää olla mukana  niissä pöydissä joissa päätetään ylioppilaskunnan tulevaisuudesta,  jotta voimme taata jäsenillemme mahdollisimman laadukkaan opiskelijaelämän.

Suomen opetus –ja kulttuuriministeriö päätti ottaa käyttöön uuden yliopistojen rahoitusmallin vuoden 2013 alusta. Merkittävän uudistuksesta tekee se, että käytännössä  kolmasosa rahoituksesta jaetaan opiskelijoiden suoritukseen liittyvin kriteerein. Kolmena ehdottomasti suurimpana: 1) suoritetut ylemmät korkeakoulututkinnot (15%), 2) suoritetut alemmat korkeakoulututkinnot (9%), 3) 55 op suorittaneiden määrä (11%). Turun KY:n edunvalvojat tekevät parhaansa, jotta opiskelijoiden mielipide otetaan huomioon, kun päätetään toimenpiteistä joilla kauppakorkeakoulu saadaan sijoittumaan mahdollisimman korkealle vertailussa. Tärkein vastuu on kuitenkin meillä kaikilla opiskelijoilla. Kaikkien pitää jatkossa pyrkiä saavuttamaan tämä 55 op:n maaginen raja joka vuosi sekä valmistumaan kandiksi ja maisteriksi mahdollisimman hyvin aikataulussa, jotta kauppakorkeakoulu voi taata laadukasta koulutusta ja Suomen laajimman pääainevalikoiman myös tulevaisuudessa.

lähde: http://www.syl.fi

Yksi suurimmista koko Suomen kyltereitä yhdistävistä teemoista vuonna 2013 tulee olemaan vaikuttaminen SYL:n syysliittokokouksessa. Jos TYYn edustajistovaaleissa päätetään mitä mieltä Turun yliopiston opiskelijat tulevat olemaan, niin SYL:ssa päätetään koko Suomen yliopisto-opiskelijoiden kannoista. Kyltereillä liittolaisineen oli viime syksynä 12 ääntä 148:sta. Vaikka äänimäärä ei vaikuta suurelta, olivat kylterit silti yksi suurimmista yksittäisistä ryhmittymistä liittokokouksessa. Vaikutusvallan kasvaessa, on äärimmäisen tärkeää, että yhteistyö jatkuu tiiviinä ja hedelmällisenä. Onkin vain ajan kysymys, koska kylteri istuu jälleen SYL:n hallituksessa.

 

Vaikka mielenräjäyttävät tapahtumat ovatkin Turun KY:n toiminnan näkyvin osa, ei edunvalvontaakaan saa unohtaa. Se on ehdottomasti opiskelijayhdistyksen tärkein tehtävä, jota ilman emme voisi mahdollistaa jäsenillemme sitä paljon puhuttua elämän parasta aikaa.

 

lähde: TuKY Facebook, © Anna Korkalainen

 

Turun KY:n hallituksen puheenjohtaja ’13             Turun KY:n hallituksen varapuheenjohtaja ’13

Olli Tehikari                                                                          Jussi Nieminen