KKOY uusi hallitus.jpg

KKOY piti virallisen kevätkokouksensa 28.4.2010. Kokouksessa valittiin myös uusi hallitus. Paikalla oli useita hallituspaikkaa hamuavia henkilöitä, mutta uudeksi hallitukseksi muodostui seuraavanlainen kokoonpano:

 Puheenjohtaja: Cristina Herrera

VPJ/Opintovastaava: Jussi Heikkonen

Rahastonhoitaja: Leevi Lagerspetz

Sihteeri: Jenni Miettinen

Tiedottaja: Tuisku Greis

Excu-vastaava: Niko Helle

Contact Forum -vastaava: Isa-Maria Ääri

 

Vanha KKOY:n hallitus kiittää kaikkia kuluneesta kaudesta ja toivottaa menestystä uudelle hallitukselle! 

 

Kuvassa takarivissa uusi hallitus vasemmalta oikealle: Leevi, Niko, Cristina. Tuisku, Isa-Maria, Jussi ja Jenni.

Eturivissä vanhasta hallituksesta vasemmalta oikealle Anna Kalme, Maria Heimonen, Sini Laine, Toni Perämäki ja Saila Kokkonen