turun_ky_hakee-21

Turun KY hakee KYlisteelle päätoimittajaa ja taittovastaavaa loppuvuodelle 2014, jatkaen itsenäisesti vuoden 2015 alusta, vähintään viidelle numerolle.

Päätoimittaja ja taittovastaava toimivat ensimmäisen syksyn yhdessä KYlisteen nykyisen päätoimittajan kanssa perehtyen lehden tekoon ja taittoon ja ovat yhdessä vastuussa lehden toimittamisesta, siten että päätoimittajalla on vastuu sisällöstä ja toimituksen johtamisesta, ja taittovastaavalla lehden taitosta ja graafisesta ilmeestä.

Vuoden 2015 alusta uusi päätoimittaja ja taittovastaava jatkavat toimessa itsenäisesti. Päätoimittajan rooli KYlisteen toiminnassa on koordinoida jokaisen numeron sisällön suunnittelua ja toteutusta yhdessä toimituksen kanssa, sekä perehdyttää uusia toimijoita lehden tekoon. Pesti edellyttää suurien kokonaisuuksien hallintaa, visuaalista silmää ja mielikuvitusta sekä palavaa halua kehittää KYlisteen toteutusta, sisältöä ja asemaa varteenotettavana opiskelijalehtenä Suomessa.

Hakijalta vaaditaan kokemusta KYlisteen tai jonkin muun lehden toteuttamisesta.

Taittovastaava vastaa lehden taitosta ja graafisesta ilmeestä sekä uusien taittajien perehdyttämisestä. Vaatimuksena AdobeIndesignin kohtuulliset käyttötaidot. Kuvankäsittelyohjelmien käyttötaidot katsotaan eduksi.

Molempiin pesteihin voi hakea vuosikurssista riippumatta. Päätoimittaja ja taittovastaava toimivat yhteistyössä Turun KY:n viestintävastaavan kanssa ja kiinnostus Turun KY:tä kohtaan on luonnollisesti erittäin suotavaa.

Mikäli pätevä hakija löytyy, voidaan KYlisteelle valita myös yksi päätoimittaja hoitamaan molempia toimia.

KYliste ilmestyy viisi kertaa vuodessa: kaksi kertaa syyslukukaudella, kaksi kertaa kevätlukukaudella ja kesällä pupuille tarkoitettu erikoisnumero. Toimi alkaa lokakuussa lopussa lehden numero 5/14 teon käynnistyessä.

Hakeminen tapahtuu lähettämällä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen puheenjohtaja@tuky.fi

Haku päättyy 5.10. kello 23:59. Hakijat tullaan haastattelemaan.

Toimesta voi kysyä lisää nykyiseltä päätoimittajalta Sara Lehtiseltä (sara.lehtinen@utu.fi, kyliste@tuky.fi) tai puheenjohtajalta Ann-Sofie Leimulta (puheenjohtaja@tuky.fi).