Yliopistolain muutoksen johdosta Turun kauppakorkeakoulu ja Turun yliopisto yhdistetään vuonna 2010 Turun yliopistoksi. Samassa yhteydessä Turun kauppakorkeakoulun ja Turun yliopiston ylioppilaskuntien olemassaolo yliopistolain mukaisina ylioppilaskuntina päättyy ja niiden jäsenet siirtyvät 1.1.2010 uuden Turun yliopiston ylioppilaskunnan jäseniksi. Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta (TuKY) ja Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) ovat solmineet yhdistymissopimuksen 18.2.2009. Sopimuksen ehtojen mukaan Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta siirtää uudelle ylioppilaskunnalle varoja 40.000 euroa.

TuKY:n edustajisto päätti kokouksessaan 2.6.2009 lahjoittaa muun kuin ylioppilaskunnan julkisoikeudellisen lakisääteisen toiminnan ja tähän toimintaan liittyvät varat Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:lle (TuKY ry). Käytännössä tämä toteutuu siten, että ylioppilaskunta siirtää 31.12.2009 mennessä kaikki ulkopuolisten kanssa tekemänsä sopimukset, omistamansa kiinteistöt, yhtiöt, arvopaperit sekä muun varallisuuden TuKY ry:lle. Lahjoitus toteutetaan yhdistymissopimuksen ehtojen mukaisesti.

Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan edustajiston puheenjohtaja Niklas Mannfolk on tehtyyn päätökseen tyytyväinen: ”Päätös on erittäin tärkeä edellytys TuKY:n toiminnan jatkamiselle ja perinteiden säilyttämiselle. TuKY:n ja  TuKY ry:n tavoitteena on tehdä jatkossakin jäsentensä opiskeluajasta paras mahdollinen, ja varainsiirtopäätöksen myötä olemme luoneet tälle visiolle taloudelliset puitteet."

Niklas Mannfolk                                                Johanna Kärki
ylioppilaskunnan puheenjohtaja                            pääsihteeri

Lisätietoja:
Ylioppilaskunnan puheenjohtaja Niklas Mannfolk
ky-edustajisto-pj@tse.fi, 044 371 4176
Pääsihteeri Johanna Kärki
ky-paasihteeri@tse.fi, 040 5031880