Turun yliopiston kirjasto järjestää kyselyn asiakastyytyväisyydestä ja pyytää asiakkailtaan palautetta 1.3.–21.3. välisenä aikana. LibQUAL-kyselyyn voi vastata suoraan osoitteessa http://www.libqual.org/survey/RWSBJA327UL53VXYWA

 

Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin viisi minuuttia.

 

 Mielipiteesi vaikuttaa kirjaston palveluihin
 

Kansainvälisessä LibQUAL-kyselyssä mitataan asiakastyytyväisyyttä ja kerätään asiakkaiden mielipiteitä ja kehitysideoita. Kaikki palaute otetaan huomioon kirjaston kehittämisessä ja uuden organisaation suunnittelussa. Kyselyssä voit antaa suoraa palautetta Turun yliopiston eri kirjastoyksiköille tai kirjaston palvelukokonaisuuksille.

 

LibQUAL-kyselyssä tutkitaan eroja kirjaston asiakkaiden odottaman ja asiakkaiden havaitseman palvelutason välillä. Lisäksi vastaajat arvioivat kirjaston palveluita kolmelta eri ydinalueelta: 1) asiakaspalvelu, 2) aineistot ja informaatiolukutaito sekä 3) kirjaston tilat.

 

Kyselyn tuloksista tiedotetaan kevään aikana ja kysymyksiin sekä kehittämisideoihin vastataan kirjastoyksiköittäin ja kirjastojen kotisivuilla.

 

 Vaikuta ja voita palkintoja!  

Kyselyyn vastanneiden kesken arvomme Gigantin lahjoittaman Packard Bell Dot M minikannettavan, Unican ja Amican tuotepaketteja, Turun Sanomien lahjatilauksia (3kk + digilehti) sekä lahjakortteja Lippupalveluun, Wanha Narikka -kirjakauppaan ja Viking Linelle sekä muita hyviä palkintoja!