Turun KY palkitsi 63. vuosijuhlillaan 18.10.2013 vuoden opettajaksi äänestyksen perusteella taloustieteiden kvantitatiivisten menetelmien lehtori Irma Luhdan. Äänestäjät kehuivat Luhdan kykyä pistää itsensä likoon ja opettaa asiat ymmärrettävällä ja omalla persoonallisella tavallaan, kuuntelevan opiskelijoita ja olevan heitä lähellä.

Turun KY haluaa kiittää muitakin opettajia hyvistä suorituksista vuoden aikana.