Opiskelet kauppakorkeakoulussa, mutta oletko ikinä tullut ajatelleeksi, mitä kaikkea muuta korkeakoulussasi tapahtuu kurssien aikatauluja ja tenttejä syvemmällä? Jossain joku päättää varmasti, miksi sinun pitää lukea juuri tietyt kurssit osana tutkintoasi ja miksi jossain kurssilla on käytössä vaikkapa joku tietty harjoitustyö. Nämä, ja monta muuta asiaa, tapahtuvat yleensä valitettavan piilossa jokapäiväisen opiskelijan arjesta, mutta silti päätökset näistäkin tehdään kummasti aina jossain. Päätökset kaikesta opetuksesta tehdään aina yhteistyössä opiskelijoiden kanssa, ja jotkut aina ovat sanomassa opiskelijoiden mielipiteen kursseja ja tutkintorakennetta kehitettäessä. Miksi tämä on ajankohtaista kertoa nyt, niin juurikin siksi, että tällä hetkellä on auki haku yliopiston päätöksentekoelimien opiskelijapaikoille. Lue eteenpäin, niin selitän tarkemmin asiasta.

Opiskelijaedustus pähkinänkuoressa

Yliopistoissa pitää olla lain mukaan ns. kolmikantaedustus ainakin kolmessa hallintoelimessä, jotka ovat yliopistokollegio (ns. ”yliopiston eduskunta”), yliopiston hallitus ja tiedekuntien ja/tai niihin rinnastettavien yksikköjen johtokunnat. Tämä kolmikanta tarkoittaa lyhyesti sitä, että päätöksentekoelimissä pitää olla kolmasosa professoreita, kolmasosa muuta henkilökuntaa ja kolmasosa opiskelijoita. Opiskelijoita, jotka edustavat kaikkia muita opiskelijoita, ja sanovat kaikkien muiden opiskelijoiden mielipiteen korkeakoulun opetuksen suunnittelussa ja muissa asioissa näissä edellämainituissa toimielimissä, sanotaan hallopedeiksi (HallOpEd = hallinnon opiskelijaedustaja).

Hallopedit ovat tuiki tavallisia opiskelijoita eri opintojensa vaiheilta ja eri puolilta niin tieteenaloilta kuin pääaineistakin. He toimivat yhteistyössä muiden opiskelijoiden, muiden hallopedien, yliopiston henkilökunnan, Turun KY:n ja ylioppilaskunta TYYn kanssa. He perehtyvät päätettäviksi tuleviin materiaaleihin, kysyvät mielipidettä asioista, kokoustavat ja välittävät opiskelijoiden mielipiteen hallintoon päin. Eli edustavat juuri sinua ja minua kaikkialla. Keskimäärin hallopedit kokoustavat n. kerran kuussa (riippuen kuitenkin toimielimestä) suurin piirtein kahden tunnin kokouksen, jossa on osallisena henkilökuntaa ja professoreita. Ennen kokousta he ovat kuitenkin perehtyneet keskenään tulevan kokouksen materiaaleihin ja keskustelleet näistä, sekä kysyneet tarvittaessa lisätietoa ylioppilaskunta TYYltä tai KY:n toimijoilta. Esimerkkinä voidaan sanoa vaikkapa viime keväällä esillä ollut KTK-tutkinnon uudistamisprosessin aloittaminen, jossa opiskelijaedustajat keskustelivat kauppakorkeakoulun eri elimissä hyvinkin paljon. Aikaa hallopeditoiminta vie keskimäärin siis muutamia tunteja kuukaudessa minimissään, mutta tarkemmin perehtyessään hyvin monipuolisiin asioihin saa kyllä kulumaan tarvittaessa aikaa hyvinkin paljon.

Mitä halloped-toiminnasta saa?

Kokemusta, kontakteja, ihmissuhdetaitoja, vaikutusmahdollisuuksia eikä vähäisimpänä, myös mahdollisuus suorittaa opintopisteitä tenttimällä ns. halloped-tentin.

Hallopedinä toimiessaan tärkeimpänä on sanoa opiskelijoiden mielipide ja tuoda opiskelijoiden kannat esille korkeakoulun hallinnossa. Mielipidettä kysytään useimmiten, mutta vaikkei sitä kysyttäisi, niin sen esille tuominen on todella tärkeää, vaikka se olisikin vastoin yleistä konsensusta keskustelussa. Työelämässä on todella tärkeää osata kokouskäytäntöjä, ja hallopedina toimiminen antaa tähän erinomaisen näköalapaikan oppia myös näitä taitoja. Vaikuttaminen ei myöskään ole taito, jota tarvitsevat pelkästään poliitikot, vaan työpaikoilla ja elämän muillakin osa-alueilla tarvitaan toisiin ihmisiin vaikuttamisen taitoja hyvinkin paljon. Hallopedina toimittuaan tietyn ajan on myös mahdollista hakea opintopisteitä suorittamalla ns. halloped-tentti, joka kulkee myös kurssinimellä SV12. Lue tästä lisää!

Miten mukaan?

Hakuaika seuraavalle kahden vuoden toimikaudelle hallintoelimiin (1.1.2014-31.12.2015) on vielä käynnissä maanantaihin 14.10. klo 16 asti. Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) valitsee hakuajan päätyttyä hallopedit seuraavalle kahden vuoden toimikaudelle. Hakukuulutukset ja ohjeet löytyvät TYYn sivuilta:

Yliopistokollegio
Yliopiston hallitus
Kauppakorkeakoulun johtokunta

 

Kysy lisää minulta tai joltain kauppakorkeakoulun nykyisen johtokunnan opiskelijajäseneltä. Valaisemme mielellämme opiskelijaedustamisen eri puolista.

 

Homma on melkoisen mielenkiintoista ja näköalapaikka ison tason päätöksiin, jotka kuitenkin koskettavat meitä jokaista, jotka täällä opiskelevat. Ja mikä parasta: siinä löytää aina jotain uutta joka kerta – nimittäin yhä kasvavan kiinnostuksen kehittää asioita eteenpäin.


Jarkko Louhelainen

Turun KY:n hallituksen koulutuspoliittinen vastaava