Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry on myöntänyt kevään 2015 kandistipendit ansioituneille kandintekijöille.

Turun KY myöntää kandistipendit jatkaen entisen Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan Tuki ry:n perinnettä. Yhdistyksen hallitus on päättänyt stipendien myöntämisestä kandiohjaajien esitysten pohjalta. Stipendejä jaetaan Turun kauppakorkeakoulun kanditutkielmaryhmien parhaille töille lukukausittain. Ensisijaisena kriteerinä käytetään kanditutkielmasta saatua arvosanaa. Mikäli ensisijainen kriteeri ei luo eroja ryhmän jäsenten välille, voi ohjaaja toissijaisena kriteerinä halutessaan käyttää esimerkiksi tutkielmaryhmätyöskentelyn arviointia. Jos yhdessä kandiryhmässä on kaksi tasavertaisen hyvää suoritusta, voidaan kandistipendi puolittaa kahden saajan kesken. Tänä vuonna kandistipendin sai 17 ansioitunutta kandintekijää. Alla lueteltuna saajien nimet ja pääaineet.

Turun KY onnittelee kaikkia stipendinsaajia menestyksekkäästä työstä!

Aaltonen Maija, markkinointi

Hendolin Noora, kansainvälinen liiketoiminta

Huhtamaa Lauri, markkinointi

Karumaa Pauliina, laskentatoimi ja rahoitus

Kaunisto Aleksi, laskentatoimi ja rahoitus

Kekkonen Katariina, taloustiede

Kiviniemi Arttu, laskentatoimi ja rahoitus

Kähkönen Aku, talousmaantiede

Lähteenmäki Lotta, taloustiede

Nora Juulia, taloustiede

Panina Ekaterina, markkinointi

Parhiala Tina, taloustiede

Pitkänen Mikko, laskentatoimi ja rahoitus

Rantatupa Mira, johtaminen ja organisointi

Sankila Lauri, yrittäjyys

Sivonen Risto, toimitusketjujen johtaminen

Torsti Leo, tietojärjestelmätiede