TuKY_hakee

 

Turun KY hakee talouspäällikköä 1.4.2016 alkavaan työsuhteeseen. Talouspäällikkö vastaa yhdistyksen päivittäistaloudesta yhdessä hallituksen ja taloustoimikunnan puheenjohtajan kanssa. Toimi tarjoaa arvokasta kokemusta taloushallinnon tehtävistä.

Talouspäällikön tehtäviin kuuluu muun muassa:

 • Päivittäistalouden hoitaminen: laskujen maksu, laskutus, kirjanpito, tilinpäätös, palkanlaskenta, viranomaisilmoitukset
 • Jaostojen ja toimijaryhmien talousneuvonta
 • Talousraportointi ja -suunnittelu
 • Taloustoimikunnan sihteerinä toimiminen

 

Hakijalta edellytetään:

 • Hyvää perehtyneisyyttä Turun KY:n toimintaan
 • Hyviä perustietoja laskentatoimesta
 • Hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä sujuvaan suulliseen ja kirjalliseen viestintään
 • Tarkkuutta, huolellisuutta ja oma-aloitteisuutta

 

Eduksi luetaan:

 • Kokemus taloudenhoidosta ja kirjanpidosta
 • Aikaisempi toiminta Turun KY:ssä tai muussa opiskelijajärjestössä

 

Tarjoamme:

 • Monipuolisen ja itsenäisen tehtävänkuvan
 • Nuorekkaan työyhteisön
 • Joustavat työajat
 • Arvokasta työkokemusta opintojen oheen taloushallinnon tehtävistä

 

Talouspäällikön työsuhde on osa-aikainen, 5-10 h/vko. Työsuhde on määräaikainen ensimmäisen vuoden ajan, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Palkkaus on opintotukiystävällinen. Toimi mahdollistaa normaalin koulunkäynnin ja kesäkuukausina voi tehdä myös muita kesätöitä.

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n puheenjohtaja Paula Peltomaalle sähköpostitse osoitteeseen puheenjohtaja@tuky.fi tiistaihin 22.3.2016 klo 23.59 mennessä. Haastattelut pyritään pitämään ennen pääsiäislomaa, riippuen hakijoiden aikatauluista. Perehdytys aloitetaan välittömästi valinnan jälkeen.

Lisätietoja tehtävään liittyen antaa talouspäällikkö Alessandra Danesi sähköpostitse talouspaallikko@tuky.fi tai puhelimitse 041 549 2526.

 

Paula Peltomaa
Hallituksen puheenjohtaja