Yhdistyksen kevätkokous hyväksyi 21.4. Legioona Oy:n osakekannan myynnin. Seuraavana legioona-logotorstaina kauppakirjojen allekirjoitus ja kauppasumman siirto suoritettiin pankissa. Yritys myytiin pitkän linjan Legioonalaiselle, Taina Lehtolalle.

Yrityskilpailusta alkunsa saanut Legioona aloitti toimintansa vuonna 1986 nimellä Turun KY-Contact Oy. Yritystoiminnan alusta asti Legioona on erikoistunut opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden työnvälitykseen. Vuosien varrella Legioonan fokus kauppatieteilijöistä on laajentunut koskemaan kaikkien alojen opiskelijoita ja osaajia.

Syyt myymiseen löytyvät Turun KY:n taloustrategiasta: yhdistyksen taloudenhoidon ja omaisuuden tarkoitus on turvata toiminnan jatkuvuus pitkällä aikavälillä. Omaisuudenhoidon tarkoituksen luonne johtaa riskiä karttavaan portfolion hallinnointiin.

Vaikka Legioona Oy:n omistus on virallisesti vaihtunut, tulee yritys olemaan aina merkittävä osa Turun KY:n historiaa. Juuret ylioppilaskunnassa tekevätkin yrityksestä jokseenkin ainutlaatuisen.

Haluammekin kiittää kaikkia vuosien varrella Legioonan toiminnassa mukana olleita, Turun KY:n toimihenkilöistä Legioonan työntekijöihin ja hallituksen jäseniin.

Lisätietoja:

Taloustoimikunnan puheenjohtaja
Juuso Mykkänen
talous@tuky.fi

Hallituksen puheenjohtaja
Laura Vähäsaari
puheenjohtaja@tuky.fi