Turun kauppakorkeakoulussa on keskusteltu kevään aikana KTK-tutkinnon rakenteellisesta kehittämisestä tulevana syksynä useastakin eri syystä. Tässä selitetään hieman syitä tälle prosessille, itse prosessin kulkua ja meidän opiskelijoiden tärkeää roolia ja vaikutusmahdollisuuksia tähän. Prosessi on vasta aluillaan, ja jokainen voi vielä antaa ideansa ja panoksensa uudistuksen toteuttamiselle, joten lue tarkkaan seuraava teksti!

SYITÄ UUDISTAMISELLE:

  • Kauppakorkeakoulumme tulee tähtäämään ensi vuonna kansainvälisiin laatuakkreditointeihin, jonka arvioinneissa nykyinen pääainepohjainen rakenne ei ole ainakaan vahvuus, sillä kansainvälinen suuntaus maailman kauppakorkeakouluissa on ohjelma- ja laajapohjaistuminen yleiskandidaatin tutkintoihin.
  • Opetustarjonnan järjestämisessä on muutamia ongelmia nykymallissa, joka aiheuttaa käytännön haasteita kurssitarjonnan toteuttamiseen sekä tarjoamiseen koherenttina. Lisätietoja lopun liitteestä luonnossuunnitelmaksi uudistamisesta.
  • Pää- ja sivuainekombon tekeminen nykyjärjestelmässä ei ole aina tarkoituksenmukaista, koska symmetriavaatimus estää muutamia loogisia komboja, ja toisaalta tiettyyn aiheeseen ei pääse syventymään tarpeeksi syvälle ja vastasuunnasta erikoistuminen vielä laajapohjaisemmalla tutkinnolla ei ole kahden aineen yhdistelmällä mahdollista.
  • Poikkiaineellisten ja -tieteellisten avausten tekeminen temaattisissa opintokokonaisuuksissa ei ole nykymallilla ainakaan tehty helpoksi (esim. asioiden lähestyminen temaattisesti vaikka globalisaation, vastuullisen liiketoiminnan tai kestävän kehityksen kannalta ei ole mahdollista tai liiemmin helppoa useamman oppiaineen pohjalta).

 

Tässä on siis muutamia syitä uudistuksen lähtökohdille. Näistä voidaan toki olla eri mieltä joiltain osin, mutta selkeää on, että uudistusta lähdetään alustavasti suunnittelemaan.

Ratkaisuna mm. näihin ongelmiin esitetään käytännössä sitä, että nykyisestä 12 pää-/sivuaineen rakenteesta siirryttäisiin ohjelmapohjaiseen rakenteeseen, jossa olisi tarjolla n. 6 kandidaattiohjelmaa, joiden tarjonnat koostuisivat 2-5 nykyisen oppiaineen tarjonnasta, mutta niitä yhdisteltäisiin loogisesti, sekä luotaisiin uusia kokonaisuuksia, mitkä palvelisivat paremmin niin kysyntää kuin tarjontaakin koulun sisällä, mutta myös työmarkkinoilla. Tämä EI tarkoita sitä, että oppiaineiden määrä supistettaisiin 12 –> 6 automaattisesti, vaan aineet alkaisivat tuottamaan sisältöä yhteisiin ohjelmiin. Mikään suuntautuminen ei ole poistumassa, sillä se on edelleen meidän kauppakorkeakoulun valtti suomalaisella korkeakoulutuskentällä.

Tarkemman aikataulun näette uudistuksen toteuttamiselle lopussa olevan liitteen taustapaperista, mutta karkeasti ottaen prosessi menee näin:

  • 14.6. kauppakorkeakoulun johtokunta päättää suunnittelun virallisesta aloittamisesta
  • syksyllä tehdään alustavat suunnitelmat ja luonnostelmat mahdollisiksi uusiksi ohjelmiksi
  • joulukuussa johtokunta päättää, että perustetaanko ohjelmat vai mennäänkö vanhalla rakenteella. Akkreditointien takia voi jo oikeastaan olettaa olevan hyvin todennäköistä, että uuteen malliin tullaan siirtymään.

 

Siksipä meidän onkin tärkeää olla aktiivisia nyt prosessin suhteen, jotta erilaiset ajatukset ja uudet avaukset voidaan hyödyntää nyt tutkinnon uudistamisessa.

Turun KY toivookin ideoita, ajatuksia ja keskustelua tästä nyt, joko kommentteihin alle, sähköpostiin kopo@tuky.fi tai anonyymisti Webropol-kyselyyn tässä viimeistään su 9.6. klo 23:59! Kaikki ajatukset niin uudesta tutkintorakenteen suunnitelmasta, prosessista tai huomioista opiskelijoiden toimintaan mukana olemisessa ovat tervetulleita.

Kanditutkinnon rakenteellinen kehittäminen (KouKe 4.6.2013)