TuKY hakee Kylisteen päätoimittajaa tai päätoimittajia vuoden 2012 neljälle numerolle.

 

Päätoimittaja vastaa TuKYn lehden, Kylisteen toteuttamisesta. Toimi sisältää juttujen kirjoittamista ja lehden taittamista, mutta jokaiseen lehteen kerätään toimituskokouksessa toimittajajoukko lehteä tekemään. Päätoimittajan rooli onkin toiminnan koordinoiminen, joskin monella osa-alueella lienee tarvetta auttaa muutoinkin. Hakijalta vaaditaan kokemusta Kylisteen tai jonkin lehden toteuttamisesta. Toimeen voi hakea vuosikurssista riippumatta.

Päätoimittaja toimii yhteistyössä TuKYn viestintävastaavan kanssa ja kiinnostus TuKYä kohtaan on luonnollisesti erittäin suotavaa.

Päätoimittajalla on varsin vapaat kädet lehden sisällön ideoimiseen sekä ulkoasun suunnitteluun, mikäli haluaa uudistaa olemassaolevaa konseptia. Toimeen voi hyvin hakea kaverin kanssa dynaamisena päätoimittajakaksikkona ja edelliset päätoimittajat tarjoavat perusteellisen perehdytyksen, mikäli lehden taitto tai Kylisteen linja ei ole vahvimpia osaamisalueita.

 

Hakeminen tapahtuu lähettämällä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen KY-Viestinta@tse.fi.

Haku päättyy 16.12.2011 kello 18:00.

Kyliste ilmestyy kaksi kertaa kevätlukukaudella ja kaksi kertaa syyslukukaudella; ideoimisen voi aloittaa heti ja ensimmäinen toimituskokous järjestettänee tammikuun loppupuolella.

 

Toimesta voi kysyä lisää nykyisiltä päätoimittajilta Samuli Pasaselta (Samuli.Pasanen(a)tse.fi) ja Maciek Sadowskilta (Maciek.Sadowski(a)tse.fi) tai TuKYn Viestintävastaavalta (KY-Viestinta[a]tse.fi).

 

Vanhoja Kylisteitä.