Sinustako aktori?

Vuosi hallituksen varapuheenjohtajana on pyörähtänyt vauhdilla käyntiin. On ollut kokousta, palaveria, vuosijuhlareissua, mitä vaan, you name it! Nyt onkin huomaamatta kuudennes vuodesta takana ja on tullut aika kirjoittaa blogi. Alumnitoiminnan kehittäminen on...

Akateemisuus? Tieteellisyys?!

Viime vuoden aikana olen törmännyt muutamia kertoja tiettyyn mielipiteeseen / käsitykseen. Tämä mielipide on, ettei kauppatiede yliopistossa ole ’’oikea tiede’’ eikä ’’akateemisuus ole kovin korkealla’’. Kauppatieteitä ei pidetä niin korkea-arvoisina tieteinä, eikä...