HOPS-infojen ja pääaineinfojen aikataulut

KTK-/KTM-opiskelijat laativat henkilökohtaiset opintosuunnitelmansa (HOPS) ja valitsevat pääaineensa pääsääntöisesti ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä. Alla tietoja HOPS-infojen ja pääaineinfojen aikatauluista. Ensimmäiselle vuosikurssille suunnattu HOPS-info...