Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n syyskokous

Aika            13.11.2012 klo 16:30

Paikka         Ravintola Monttu, Turun kauppakorkeakoulu, Rehtorinpellonkatu 3, Turku

Läsnä:

–          Liitteen mukaisesti. Liite on nähtävissä Patrialla.

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Olli Tehikari avasi kokouksen klo 16:30.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen puheenjohtajan valinta

–          Olli Tehikari esitti Ville Valkosta.

Valittiin Ville Valkonen kokouksen puheenjohtajaksi.

4. Ääntenlaskijoiden, pöytäkirjantarkastajien ja sihteerin valinta

–          Ville Valkonen esitti kokouksen sihteeriksi Lauri Liljenbäckiä ja ääntenlaskijoiksi sekä pöytäkirjantarkastajiksi Jussi Heikkosta ja Paula Peltomaata Jukka Kujalan tarvittaessa avustaen.

Valittiin sihteeriksi Lauri Liljenbäck ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Jussi Heikkonen sekä Paula Peltomaa Jukka Kujalan avustaen.

5. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista (liitteineen) hyväksyttiin sellaisenaan.

6. Ilmoitusasiat

–          Olli Tehikari ilmoitti yhdistyksellä olevan kaksi uutta alumnijäsentä.

–          Otto Sulin ilmoitti Taloustoimikunnan ja Creditius Oy:n päätöksestä lopettaa Creditius Oy:n liiketoiminta.

–          Jarkko Louhelainen ilmoitti kokouksen virallisen hashtagin olevan #tukyh2014.

7. Talousarvio vuodelle 2014 (liite 1)

Esitys: Hallitus esittää, että yhdistyksen kokous hyväksyy talousarvion vuodelle 2014.

–          Otto Sulin esitteli.

Hyväksyttiin hallituksen esitys talousarviosta vuodelle 2014.

8. Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 (liite 2)

Esitys: Hallitus esittää, että yhdistyksen kokous hyväksyy toimintasuunnitelman vuodelle 2014.

–          Hallitus ja toimihenkilöt esittelivät toimintasuunnitelman sektorikohtaisesti.

 • Olli Tehikari esitteli pääsektorin.
 • Otto Sulin esitteli taloussektorin.
 • Jarkko Louhelainen esitteli koulutuspoliittisen sektorin.
 • Timo Kovala esitteli kansainvälisyys-sektorin.
 • Markus Häkli esitteli yrityssuhdesektorin.
 • Joonas Hokka esitteli viestintäsektorin.
 • Sofi Laiho esitteli hyvinvointi- ja tutorointisektorin.
 • Ossi Tursas esitteli kuntasektorin.
 • Antti Rikkilä esitteli liikuntasektorin.
 • Ilona Häsänen esitteli kulttuuri- ja perinnesektorin.
 • Miro Korhonen esitteli vapaa-ajan-sektorin.
 • Ann-Sofie Leimu esitteli Nordiska Ekonomie Studerandes Union -sektorin.

–          Yleistä keskustelua.

Hyväksyttiin hallituksen esitys toimintasuunnitelmasta vuodelle 2014.

9. Kunniaseuran kokoonpanon vahvistaminen vuodelle 2014 (Liite 3)

Esitys: Hallitus esittää, että yhdistyksen kokous hyväksyy kunniaseuran kokoonpanon.

–          Olli Tehikari esitteli.

Hyväksyttiin hallituksen esitys kunniaseuran kokoonpanosta.

10. Toimihenkilöohjesäännön, toimijaryhmäohjesäännön ja jaosto-ohjesäännön muutokset (Liite 4)

Esitys: Hallitus esittää, että yhdistyksen kokous hyväksyy sääntömuutokset.

–          Olli Tehikari esitteli.

Hyväksyttiin hallituksen esitys ohjesääntöjen muutoksista.

11. Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet vuonna 2014

Esitys: Hallitus esittää vuodelle 2014 liittymis- ja jäsenmaksuiksi varsinaisille jäsenille 40€, alumnijäsenille 0€ ja kannattajajäsenille 100€.

–          Olli Tehikari esitteli.

Hyväksyttiin hallituksen esitys liittymis- ja jäsenmaksuista.

11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja

–          Salli Laakio esitti Ann-Sofie Leimua.

–          Santeri Laine esitti Otto Rouhiaista.

–          Ville Kaukonen esitti Ilona Häsästä.

Suljettu lippuäänestys, ensimmäinen kierros.

 • Leimu 64.
 • Häsänen 48.
 • Rouhiainen 25.
 • Tyhjiä 1.
 • Mitätöityjä 0.

Suljettu lippuäänestys, toinen kierros.

 • Leimu 78.
 • Häsänen 58.
 • Tyhjiä 1.

Mitätöityjä 1.

Valittiin Ann-Sofie Leimu Turun KY:n puheenjohtajaksi vuodelle 2014.

Kokoustauko klo 18:24.

Kokous jatkui klo 18:37.

12. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja vastuualueista

–          Hallituksen puheenjohtaja 2014 esitti hallituksen 2013 esityksen mukaista hallituksen kokoonpanoa vuodelle 2014.

 • 11 jäsentä vastuualueineen:
 • Varapuheenjohtaja
 • Koulutuspoliittinen vastaava
 • Kansainvälisten asioiden vastaava
 • Kuntamestarimestari
 • Viestintävastaava
 • Yrityssuhdevastaava
 • Vapaa-ajan vastaava
 • Liikuntavastaava
 • Kulttuuri- ja perinnevastaava
 • Nordiska Ekonomie Studerandes Union -vastaava
 • Hyvinvointi- ja tutorointivastaava

Hyväksyttiin hallituksen jäsenten lukumäärä ja vastuualueet.

13. Valitaan hallituksen muut jäsenet

Varapuheenjohtajan valinta.

–          Santeri Laine esitti Otto Rouhiaista.

–          Oskari Rankamo esitti Veli-Matti Keskipoikelaa.

–          Teresa Silvennoinen esitti Ilona Häsästä.

 • Häsänen ei asettunut ehdolle

–          Rouhiainen ja Keskipoikela asettuivat ehdolle.

Suljettu lippuäänestys, ensimmäinen kierros.

 • Rouhiainen 69.
 • Keskipoikela 69.
 • Tyhjiä 1.
 • Mitätöityjä 0.

Suljettu lippuäänestys, toinen kierros.

 • Rouhiainen 72.
 • Keskipoikela 66.
 • Tyhjiä 1.
 • Mitätöityjä 0.

Valittiin Otto Rouhiainen Turun KY:n hallituksen varapuheenjohtajaksi vuodelle 2014.

Koulutuspoliittisen vastaavan valinta.

–          Laura Vähäsaari esitti Sofi Laihoa.

–          Simo Lagerspetz esitti Oskari Rankamoa.

 • Rankamo ei asettunut ehdolle.

–          Ei tarvetta äänestykselle.

Valittiin yksimielisesti Sofi Laiho Turun KY:n hallituksen koulutuspoliittiseksi vastaavaksi vuodelle 2014.

Kansainvälisten asioiden vastaavan valinta.

–          Salli Laakio esitti Milla Anttosta.

–          Ei tarvetta äänestykselle.

Valittiin yksimielisesti Milla Anttonen Turun KY:n hallituksen kansainvälisten asioiden vastaavaksi vuodelle 2014.

Kuntamestarin valinta.

–          Riku Hietarinta esitti Arttu Tuuppaa.

–          Veli-Matti Keskipoikela esitti Santeri Kangasta.

 • Santeri Kangasta edusti Juha Junttila.

–          Esitetyt asettuivat ehdolle.

Suljettu lippuäänestys.

 • Kangas 58.
 • Tuuppa 79.
 • Tyhjiä 2.
 • Mitätöityjä 0.

Valittiin Arttu Tuuppa Turun KY:n hallituksen kuntamestariksi vuodelle 2014.

Viestintävastaavan valinta.

–          Arttu Tuuppa esitti Riku Hietarintaa.

–          Ei tarvetta äänestykselle.

Valittiin yksimielisesti Riku Hietarinta Turun KY:n hallituksen viestintävastaavaksi vuodelle 2014.

Yrityssuhdevastaavan valinta.

–          Linda Sevelius esitti Pietari Paakkolaa.

–          Juho Harmaa esitti Oskari Rankamoa.

–          Esitetyt asettuivat ehdolle.

Suljettu lippuäänestys.

 • Paakkola 29.
 • Rankamo 113.
 • Tyhjiä 2.
 • Mitätöityjä 0.

Valittiin Oskari Rankamo Turun KY:n hallituksen yrityssuhdevastaavaksi vuodelle 2013.

Vapaa-ajan vastaavan valinta.

–          Laura Tihaja esitti Tuulia Valajaa.

–          Juuso Merta esitti Sini Saarista.

–          Tommi Pirilä esitti Samuli Saloa.

–          Oskari Rankamo esitti Olli-Pekka Rissasta.

 • Rissanen ei asettunut ehdolle.

–          Aleksi Huttunen esitti Juuso Mertaa.

 • Merta ei asettunut ehdolle.

–          Juuso Merta esitti Matias Rentolaa.

 • Rentola ei asettunut ehdolle.

–          Valaja, Saarinen ja Salo asettuivat ehdolle.

Kokoustauko klo 19:41.

Kokous jatkui klo 20:00.

Suljettu lippuäänestys.

 • Valaja 76.
 • Salo 42.
 • Saarinen 23.
 • Tyhjiä 2.
 • Mitätöityjä 0.

Valittiin Tuulia Valaja Turun KY:n hallituksen vapaa-ajan vastaavaksi vuodelle 2014.

Liikuntavastaavan valinta.

–          Pyry Talvitie esitti Juuso Mykkästä.

–          Emmi Vilkanen esitti Meri Sievää.

–          Esitetyt asettuivat ehdolle.

Suljettu lippuäänestys.

 • Sievä 32.
 • Mykkänen 95.
 • Tyhjiä 3.
 • Mitätöityjä 0.
 • Ääniä 130/132, mutta yhdistys päätti yksimielisesti soveltaa äänestyksen tulosta.

Valittiin Juuso Mykkänen Turun KY:n hallituksen liikuntavastaavaksi vuodelle 2014.

Kulttuuri- ja perinnevastaavan valinta.

–          Emilia Kauppinen esitti Anna Lambergia.

–          Ei tarvetta äänestykselle.

Valittiin yksimielisesti Anna Lamberg Turun KY:n hallituksen kulttuuri- ja perinnevastaavaksi vuodelle 2014.

NESU-vastaavan valinta.

–          Veli-Matti Keskipoikela esitti Antti Rikkilää.

–          Meri Sievä esitti Emmi Vilkasta.

–          Riku Hietarinta esitti Jesse Huovista.

–          Henriikka Takatalo esitti Emilia Kauppista.

–          Anna Lamberg esitti Katharina Schmidtiä.

–          Esitetyt asettuivat ehdolle.

Suljettu lippuäänestys, ensimmäinen kierros.

 • Rikkilä 48
 • Vilkanen 14.
 • Huovinen 9.
 • Kauppinen 25.
 • Schmidt 35.
 • Tyhjiä 2.
 • Mitätöityjä 0.

Suljettu lippuäänestys, toinen kierros.

 • Rikkilä 83.
 • Schmidt  42.
 • Tyhjiä 2.

Mitätöityjä 0.

Valittiin Antti Rikkilä Turun KY:n hallituksen NESU-vastaavaksi vuodelle 2014.

Hyvinvointi- ja tutorointivastaavan valinta.

–          Pyry Talvitie esitti Laura Vähäsaarta.

–          Oskari Linja-Aho esitti Jami Lehtosta.

–          Esitetyt asettuivat ehdolle.

Suljettu lippuäänestys.

 • Lehtonen 32.
 • Vähäsaari 90.
 • Tyhjiä 4.
 • Mitätöityjä 0.

Valittiin Laura Vähäsaari Turun KY:n hallituksen hyvinvointi- ja tutorointivastaavaksi vuodelle 2014.

14. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

–          Tiina Mänty esitti PricewaterhouseCoopers Oy:tä sekä KHT Anne Malinia.

Valittiin tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy (0486406-8), vastuullisena tilintarkastajana KHT Anne Malin.

15. Muut mahdolliset esille tulevat asiat

–          Aku-Mathias Kähkönen ylisti Turun KY:tä kruunun jalokivenä aktiivisuudestaan TYYn toimijana.

–          Hallituksen puheenjohtaja Olli Tehikari kiitti kokoukseen osallistuneita sekä ehdolle asettuneita.

–          Kokouksen puheenjohtaja Ville Valkonen kiitti istuvaa hallitusta sekä ääntenlaskijoita ja toivotti onnea uudelle hallitukselle sekä yhdistyksen tulevaisuudelle.

16. Kokouksen päättäminen

–          Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:04.

 

Pöytäkirjan vakuudeksi:

 

_____________________           _____________________

 

Ville Valkonen                                       Lauri Liljenbäck
Kokouksen puheenjohtaja                  Kokouksen sihteeri

_____________________                   _____________________

 

Jussi Heikkonen                                                Paula Peltomaa
Pöytäkirjantarkastaja                                       Pöytäkirjantarkastaja

 

Tämä pöytäkirja on epävirallinen ja hallitus pidättää oikeuden korjauksiin. Pöytäkirjan hyväksymisen jälkeen varsinainen pöytäkirja on luettavissa Turun KY:n ilmoitustaululta ja myöhemmin Patrialta.

Turussa 10.12.2013

Henna Lunkka

hallituksen sihteeri