Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry on sääntömääräisessä kevätkokouksessaan 14.4.2014 päättänyt:

–          Myöntää vastuuvapauden asianomaisille vuodelta 2013

–          Valita huomionosoitustoimikunnan

–          Päivittää hallituksen työjärjestyksen

–          Päivittää jaosto-ohjesäännön

–          Päivittää lippu-, nauha- ja merkkiohjesäännön

–          Palauttaa tilaohjesäännön valmisteluun

–          Hyväksyä kaksi pontta – pöytäkirjan liitteenä

Ilmoitusasiat:

–          Uusi hallitus on työskennellyt nyt neljä kuukautta ja toiminta jatkuu aktiivisena. Ajankohtaisia asioita ovat muun muassa vapun uudistaminen ja organisaation rakenne.

Lisäksi keskusteltiin toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä sekä sisäänoton purusta korkeakouluissa.

Tämä päätösluettelo on epävirallinen ja hallitus pidättää oikeuden korjauksiin. Pöytäkirjan hyväksymisen jälkeen varsinainen päätösluettelo on luettavissa Turun KY:n ilmoitustaululta ja myöhemmin Patrialta.

Turussa 24.4.2014

Henna Lunkka

Sihteeri