Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry on yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa 18.3. päättänyt:

–          Hyväksyä lisätalousarvion Parkin äänentoiston uusimiseksi.

Ilmoitusasiat:

–          Hokka on kokoustanut TY:n kanssa intranetin toiminnasta ja opiskelijajärjestöjen viestinnästä siellä.

–          Tehikari ilmoitti, että yhdistyksen vuosi on alkanut hyvin. Hallitus on aloittanut työskentelynsä, ja toiminta alkaa alun jälkeen vakiintumaan.

Tämä päätösluettelo on epävirallinen ja hallitus pidättää oikeuden korjauksiin. Pöytäkirjan hyväksymisen jälkeen varsinainen pöytäkirja ja päätösluettelo ovat luettavissa Turun KY:n ilmoitustaululta ja myöhemmin Patrialta.

Turussa 18.3.2013
Lotta Kaleva
Kokouksen sihteeri