Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallitus on kokouksessaan 7.3.2016 päättänyt:

-Valita vuosijuhlatiimiin 2016 seuraavat henkilöt; Erika Ojala, Otto Rouhiainen, Emmi Vilkanen, Tuulia Valaja, Jussi Mäkelä, Niklas Peltonen, Ville Selkee, Monica Seppänen ja Nicole Mäkineste.

-ContactExpo-messujen voitonjaosta

-Valtuuttaa Raitio avaamaan Pikkulaskiaisen tuottajahaku

-Hyväksyä Parkin erikoisvarauksen 20.3.

Ilmoitusasiat

-Huttunen TEVY-ohjausryhmän tapaamisessa 1.3.

-Peltomaa tapaamassa Boostia ja Vectoria 1.3.

-Laustola ja Mauno opetustaitotoimikunnan kokouksessa 2.3.

-Peltomaa, Kangas sekä Vihervuori tapaamassa Me2We Niemistä 2.3.

-Huttunen (ja Nissilä) tapaamassa kansantaloustieteen laitosta 3.3.

-Huttunen ja Peltomaa (ja Huovinen) tapaamassa kielten yksikköä 3.3.

-Peltomaa tapaamassa MK:n puheenjohtajaa Teemu Lainetta 3.3.

-Helaniemi opiskeluympäristön seurantakäyntiä käsittelevässä tapaamisessa 4.3.

-Peltomaa (ja Huovinen, Kovala ja Leimu) johtokunnan kokouksessa 4.3.

-Huttunen (ja Laitoniemi) tapaamassa laskentatoimen ja rahoituksen laitosta 4.3.

-Kangas ja Raitio Boomi ry:n 48. vuosijuhlilla 4.-5.3.

-Turun KY:n hallitus ja toiminnanjohtaja nelikantaristeilyllä MK:n, Turun Seudun Ekonomien ja Merkurin kanssa 5.3.

-Tutorhaastattelut lähtevät käyntiin viikolla 10

-COREn kuulumiset (Vihervuori)

Lisäksi keskusteltiin kevätkokouksen ajankohdasta ja TYY:n historiaprojektiin osallistumisesta.

Tämä päätösluettelo on epävirallinen ja hallitus pidättää oikeuden korjauksiin. Pöytäkirjan hyväksymisen jälkeen varsinainen päätösluettelo on luettavissa Turun KY:n toimistolta.

Turussa 16.3.2016

Sihteeri

Maria Tyynelä