Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallitus on kokouksessaan 10.3.2014 päättänyt:

–          Maksaa myyntipäällikölle provisiotaulukon mukaisesti 9000 euroa provisioita, joista 6000 euroa vuonna 2014 ja 3000 euroa vuonna 2015.

–          Avata vuosijuhlille oman tilin ja myöntää tilinkäyttöoikeudet Henna Maaria Lunkalle, Tiina Maria Männylle ja Olli-Pekka Samuli Rissaselle.

–          Myöntää Parkin varauksista TSE ry:n jäsenille 30 % alennuksen ja myöntää TSE ry:n omiin tapahtumiin Parkin ilmaiseksi käyttöön muutaman kerran vuodessa.

–          Myöntää TSE ry:lle Parkin erikoisvarauksen yläkertaan 9.5.

–          Myöntää syksyn 2013 kandistipendit ohjaajien esityksen mukaisesti.

–          Lähettää PorKy ry:n vuosijuhlille Anttosen, Valajan, Vähäsaaren, Tuupan, Mykkäsen, Hietarinnan ja Lambergin.

–          Lähettää SEFEn teemapäivään Leimun, Rouhiaisen ja Laihon.

–          Pitää hallituksen dokumentointipäivän 14.4.

Ilmoitusasiat:

–          Gradutoimeksiannon haku avattu 3.3.

–          Leimu Turun Seudun Ekonomit ry:n johtokunnan kokouksessa 4.3.

–          Laiho, Takala ja Lunkka koulutuksen kehittämistoimikunnan kokouksessa 4.3.

–          KYlluppi 2014 avattu 4.3.

–          Leimu tapaamassa TSE ry:n Opiskelija- ja nuorekonomivastaavaa ja Kylliä 5.3.

–          Rouhiainen ja Laiho tapaamassa kylteriyhdyshenkilöä 5.3.

–          Rouhiainen mentoroinnin aloitustapahtumassa 5.3.

–          Laiho tapaamassa opintoasiainpäällikköä 5.3.

–          Hallitus mukana Lex ry:n Muusiaisissa 6.3.

–          Hallitus tapaamassa Kylliä sekä opiskelija-asiamiestä 7.3.

–          Lunkka, Tehikari, Takala, Liljenbäck johtokunnan kokouksessa 7.3.

–          Vähäsaari valitsemassa tutorit haastatteluihin 7.3.

–          Laiho ja Vähäsaari opiskelijoiden IT-palveluworkshopissa 10.3.

Tämä päätösluettelo on epävirallinen ja hallitus pidättää oikeuden korjauksiin. Pöytäkirjan hyväksymisen jälkeen varsinainen päätösluettelo on luettavissa Turun KY:n ilmoitustaululta ja myöhemmin Patrialta.

Turussa 18.3.2014

Henna Lunkka

hallituksen sihteeri