Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallitus on kokouksessaan 14.12.2015 päättänyt:

– Esittää TYY:lle halloped-koordinaattoriksi Oula Huttusta ja varakoordinaattoriksi Paula Peltomaata.
– Hyväksyä Parkin erikoisvaraukset TuKYn koulutuspäiviä varten 23.-24.1.2016.
– Tilinkäyttöoikeuksien poistamisesta ja myöntämisestä vuodelle 2016.
– Poistaa nimenkirjoitusoikeudet asianomaisilta ja lisätä nimenkirjoitusoikeudet asianomaisille.
– Valita Juuso Mykkänen ensisijaiseksi yhteyshenkilöksi OP-Privaten kanssa.
– Hyväksyä toimarisitsien budjetin.

Ilmoitusasiat

• Hietarinta TY:n kollegion pre-kokous palaverissa 8.12.
• Helle ja Goyal tapaamassa kv-palveluiden Jemina Kiviniemeä ja Enni Laaksosta 8.12.
• Peltomaa ja Vähäsaari KPV-vaihtoseminaarissa Vierumäellä 8.-9.12.
• Vuoden 2016 hallituksen koulutukset järjestettty ja koulutusmöksä pidettiin Linnavuoren eräkeskuksessa 12.12.
• Hietarinta alumnitoiminnan suunnittelutyöryhmän kokous 15.12.
• Tyynelä, Vähäsaari, Peltomaa ja Huttunen dekaanistotapaamisessa 16.12.
• Vähäsaari, Tyynelä, Peltomaa ja Tyynelä tapaamassa kunniainspehtoria 16.12.
• Vähäsaari ja Peltomaa TSE ry:n johtokunnan kokouksessa 16.12.
• Toimarisitsit järjestetään 17.12.

Lisäksi keskusteltiin Pikkulaskiaisesta 2016.

Tämä päätösluettelo on epävirallinen ja hallitus pidättää oikeuden korjauksiin. Pöytäkirjan hyväksymisen jälkeen varsinainen päätösluettelo on luettavissa Turun KY:n ilmoitustaululta ja myöhemmin toimistolta.

Turussa 3.2.2016

Sihteeri

Maria Tyynelä