Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallitus on kokouksessaan 15.12.2014 päättänyt:

–          Muuttaa tilinkäyttöoikeudet vuodelle 2015

–          Muuttaa nimenkirjoitusoikeudet vuodelle 2015

–          Valita vuosijuhlien 2015 isännäksi ja emännäksi Ristomatti Vaheen ja Tiina Männyn

–          Hyväksyä toimijaryhmäsitsien budjetin

–          Esittää TYYlle Turun kauppakorkeakoulun halloped-koordinaattoriksi vuodelle 2015 Paula Peltomaata

–          Hyväksyä Montun baarihenkilökunnan palkkiot vuodelta 2014

–          Muuttaa pysyväispäätöstä vuodelta 2013 muotoon: selvennetään edellistä asiasta tehtyä pysyväispäätöstä siten, että palkkioita käsitellään vuositasolla. Muutetaan pysyväispäätös muotoon: Palkitaan baarityöntekijöitä (max. 2 henkilöä) After Work -illoista 25 eurolla /ilta kunhan niiden nettotuotto vuodessa kattaa palkkakustannukset.

–          Hyväksyä Parkin erikoisvaraukset toiminnansuunnittelupäivään, koulutuspäivään, Parkkikoulutukseen ja Parkkitalkoisiin

Ilmoitusasiat:

–          Huovinen ja Liljenbäck valittu TYY:n hallitukseen vuodelle 2015

–          Hietarinta, Sirkiä ja Rajala valittu Tylkkärin johtokuntaan vuodelle 2015

–          Laiho, Lunkka ja Tehikari tiedotustilaisuudessa koskien kauppatieteellisen alan rakenteellista kehittämistä 8.12.

–          Yrityssuhdetiimin haku avattu

–          Vähäsaari Turun seudun ekonomien kokouksessa 10.12.

–          Leimu ja Mykkänen taloustoimikunnan kokouksessa 11.12.

–          Hietarinta julkaisutoimikunnan kokouksessa 11.12.

–          Hallitukset ’14 ja ’15 TSE:n henkilökunnan pikkujouluissa 12.12.

–          Uuden hallituksen koulutusviikonloppu järjestetty 13.–14.12.

–          Lunkka, Vähäsaari ja Leimu tapaamassa Arno Leinoa 14.12.

–          Laiho, Leimu, Lunkka, Peltomaa, Vähäsaari johtajistotapaamisessa 15.12.

–          Turun KY:n hallitus 2014 kokoustaa viimeisen kerran

Lisäksi keskusteltiin vuosijuhlamaksuista, neljännen vuosikurssin risteilyn järjestämisestä, toimiston joulusiivouksesta ja uuden hallituksen perehdyttämisestä ja testamenteista.

 

Tämä päätösluettelo on epävirallinen ja hallitus pidättää oikeuden korjauksiin. Pöytäkirjan hyväksymisen jälkeen varsinainen päätösluettelo on luettavissa Turun KY:n ilmoitustaululta ja myöhemmin toimistolta.

Turussa 19.12.2014

Sihteeri

Henna Lunkka