Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallitus on kokouksessaan 8.12.2014 päättänyt:

–          Hyväksyä Speksin 2015 budjetin

–          Valita uudeksi myyntipäälliköksi Katharina Schmidtin

–          Valtuuttaa Rankamon avaamaan yrityssuhdetiimin haku

–          Hyväksyä Parkin erikoisvaraukset Kunniaseuran kokous ja TuKY-MK -yhteistyöpäivä

–          Valita Edunvalvontajaostolle uuden hallituksen

–          Valita CIA TuKYlle uuden hallituksen

–          Valtuuttaa Laihon avaamaan halloped-koordinaattorihaku

Ilmoitusasiat:

–          Leimu ja Vähäsaari KPV:n vaihtoseminaarissa 2.–3.12.

–          Viestinnän kokous 2.12.

–          Laiho, Peltomaa, Liljenbäck ja Huovinen TYYn koponeuvoston tapaamisessa 2.12.

–          Lunkka, Tehikari ja Liljenbäck johtokunnan kokouksessa 4.12.

–          Rouhiainen vieraili KY:n toimistolla 4.12.

–          Vähäsaari opiskelijaympäristön tervellisyys/turvallisuus-kokouksessa YTHS:n ja opintotoimiston edustajien kanssa 5.12.

–          Turun KY:n pikkumustat pikkujoulut järjestettiin 5.12.

–          Lunkka yliopiston it-palveluissa tapaamisessa 8.12.

–          Lunkka, Laiho, Tehikari koulutuksen rakenteellisen kehittämisen palaverissa 8.12.

–          Vuosijuhlien isännän ja emännän haastattelut järjestetään kuluvalla viikolla

–          Parkilla on järjestetty paloturvallisuustarkastus 4.12.

Lisäksi keskusteltiin kauppatieteellisen alan rakenteellisesta kehittämisestä, neljännen vuosikurssin risteilyn järjestämisestä ja hallituksen koulutusmökin järjestelyistä.

 

Tämä päätösluettelo on epävirallinen ja hallitus pidättää oikeuden korjauksiin. Pöytäkirjan hyväksymisen jälkeen varsinainen päätösluettelo on luettavissa Turun KY:n ilmoitustaululta ja myöhemmin toimistolta.

Turussa 15.12.2014

Sihteeri

Henna Lunkka