Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallitus on kokouksessaan 17.11.2013 päättänyt:

–          17.11.2013 kokouksessa ei ollut päätösasioita

Ilmoitusasiat:

–          Nieminen alumnitapaamisessa kyllin ja korkeakoulun kanssa 12.11.2013

–          Tehikari Turun seudun ekonomien johtokunnan kokouksessa 12.11.2013

–          Louhelainen, Tehikari ja Lunkka kauppakorkeakoulun johtokunnan hallopedien pre-tapaamisessa 13.11.2013

–          Louhelainen ja Lunkka sähköisen tenttimisen palaverissa TYYn ja Lexin edustajien kanssa 14.11.2013

–          Louhelainen tapaamassa opintoasiainpäällikköä 14.11.2013

–          Louhelainen kauppakorkeakoulun johtokunnan kokouksessa 15.11.2013

–          Tehikari Suomen ekonomiliiton liittokokouksessa 16.11.2013

 

Lisäksi keskusteltiin seuraavan KYllupin toteuttamisesta, Pikkulaskiaisen järjestelyistä ja yhteistyöstä Turun seudun ekonomien kanssa.

 

Tämä päätösluettelo on epävirallinen ja hallitus pidättää oikeuden korjauksiin. Pöytäkirjan hyväksymisen jälkeen varsinainen päätösluettelo on luettavissa Turun KY:n ilmoitustaululta ja myöhemmin Patrialta.

Turussa 26.11.2013

Henna Lunkka

hallituksen sihteeri