Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallitus on kokouksessaan 2.11.2015 päättänyt:

– Hyväksyä Parkin erikoisvarauksen 12.11.

– Lähettää toiminnanjohtajan SYL:in liittokoukseen tarkkailijaksi 20.-21.11.2015

Ilmoitusasiat

– CIA TuKY osallistui TYYn kehitysyhteistyöviikkoon 26.-30.10.
– Hallitushakuinfo järjestettiin 27.10.
– NESUn Union Meeting ja NESU Finland ry:n maakokous 30.10. (Tiainen)
– Kangas & Vähäsaari Probba ry:n 27. vuosijuhlilla 30.10.
– Mauno & Raitio P-klubin 40. vuosijuhlilla 30.10.
– Parkin kulunvalvonta on uusittu
– Avattiin KYlisteen päätoimittaja ja AD-haut

Lisäksi keskusteltiin uusien hallinnon opiskelijaedustajien hakemusten TYY:n lausunnosta.

Tämä päätösluettelo on epävirallinen ja hallitus pidättää oikeuden korjauksiin. Pöytäkirjan hyväksymisen jälkeen varsinainen päätösluettelo on luettavissa Turun KY:n ilmoitustaululta ja myöhemmin toimistolta.

Turussa 14.12.2015

Sihteeri

Maria Tyynelä