Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallitus on kokouksessaan 27.1.2014 päättänyt:

–          Lähettää Preemion vuosijuhlille Lunkan ja Tuupan

–          Lähettää tervehdyksen vuosijuhlan johdosta Boomille

–          Myöntää Kyploomeja aktiivisesti Turun KY:n toiminnassa olleille valmistuneille jäsenille

–          Vahvistaa orientaatioviikon aikataulut hyvinvointi- ja tutorointivastaavan esityksestä

Ilmoitusasiat:

–          Laiho, Leimu ja Lunkka johtajistotapaamisessa 21.1.

–          Lamberg, Mykkänen, Tuuppa, Anttonen edustamassa Oralvårdissa 25.1.

–          Parkkitalkoot 27.1.

–          Laiho halloped-koordinaattoreiden tapaamisessa 27.1

–          Tutorsitsit järjestettiin torstaina 23.1.

–          Rouhiainen ja Lamberg haastattelevat isäntä- ja emäntäehdokkaita viikolla 5

–          Yrityssuhdetiimi on ottanut Pipedrive-järjestelmän kokonaisvaltaisesti käyttöön

–          Tutorhaut käynnistyvät kuluvalla viikolla

Lisäksi keskusteltiin projektityöntekijöiden ja luottamushenkilöiden palkitsemisesta, yhteistyöstä TapIn Feedbackin kanssa, NetImpact-projektista, toimintatonnin käyttämisestä kevään tapahtumien osalta ja tilatyöryhmää tukevan opiskelijoiden palauteryhmän kokoamisesta.

Tämä päätösluettelo on epävirallinen ja hallitus pidättää oikeuden korjauksiin. Pöytäkirjan hyväksymisen jälkeen varsinainen päätösluettelo on luettavissa Turun KY:n ilmoitustaululta ja myöhemmin Patrialta.

Turussa 4.2..2014

Henna Lunkka

hallituksen sihteeri