Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallitus on kokouksessaan 27.10.2014 päättänyt:

–          Suosittaa, että ensi vuoden hallituskokoonpanosta poistetaan yrityssuhdevastaavan pesti

–          Suosittaa, että hyvinvointi- ja tutorointivastaavan nimike muutetaan sosiaalipoliittiseksi vastaavaksi vuodelle 2015.

Ilmoitusasiat:

–          Laiho, Lunkka (ja Takala) Koulutuksen kehittämistoimikunnan kokouksessa 22.10.

–          Lunkka (+ Takala ja Tehikari) TuKKK:n johtokunnan kokouksessa 22.10.

–          Turun KY:n 64-vuotisjuhlat järjestettiin 24.10., lisäksi on jaettu kultaisia ansiomerkkejä, kuntanauhoja, standaareja, kultainen taskumatti ja kunnianauhoja ansioituneille toimijoille ja Turun KY:n yhteistyötahoille

–          Lunkka alumnipäivän purkutapaamisessa 27.10.

Lisäksi keskusteltiin hallitushausta ja syksyn aikatauluista.

 

Tämä päätösluettelo on epävirallinen ja hallitus pidättää oikeuden korjauksiin. Pöytäkirjan hyväksymisen jälkeen varsinainen päätösluettelo on luettavissa Turun KY:n ilmoitustaululta ja myöhemmin toimistolta.

Turussa 27.10.2014

Sihteeri

Henna Lunkka