Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallitus on kokouksessaan 15.10.2013 päättänyt:

–          Täydentää taloustoimikuntaa nimittämällä jäseneksi Sanna-Maria Hellstenin

–          Myöntää Parkin käyttöoikeuden kolmeen graduseminaariin syksyn 2013 ajaksi

–          Hyväksyä seuraavat Parkin erikoisvaraukset

  • M-klubin HalVa ja gaala 8.11.
  • KY-Hunksien pikkujoulut 16.11.

–          Osallistua TYYn kunniajäsenen Keijo Virtasen muotokuvan varainkeruuseen

–          Lähettää P-klubin vuosijuhlille Kovalan ja Niemisen

–          Lähettää TYYn vuosijuhlille Häsäsen

–          Valtuuttaa Niemisen avaamaan 4. vuosikurssin risteilyn järjestäjähaku

–          Lähettää Pre-SYLiin Kähkösen, Niemisen ja Valkosen

Ilmoitusasiat:

–          Tursas, Laiho, Lunkka ruokalan asiakastoimikunnan kokouksessa 8.10.

–          Ensimmäinen After Work järjestettiin 10.10.

–          Hokka, Tursas ja Häsänen Legioonan workshopissa 12.10.

–          Huomionosoitustoimikunnan kokous 9.10.

–          Lunkka suunnittelemassa TuKKK:n henkilökunnan pikkujouluja 10.10.

–          Nieminen alumnityöryhmän kokouksessa 11.10.

–          Nieminen ja Kovala Index ry:n vuosijuhlilla 12.10.

–          Rikkilä ja Häkli Finanssi ry:n vuosijuhlilla 11.10.

–          Louhelainen ja Korhonen THLKS:n vuosijuhlilla 11.10.

–          Tehikari SEFEn puheenjohtajapäivillä 10.–13.10.

–          Hopeiset ansiomerkit jaettiin maanantaina 14.10.

–          Brändityöryhmä kokoontui 15.10.

Lisäksi keskusteltiin bändien treenauksesta Parkilla.

 

Tämä päätösluettelo on epävirallinen ja hallitus pidättää oikeuden korjauksiin. Pöytäkirjan hyväksymisen jälkeen varsinainen päätösluettelo on luettavissa Turun KY:n ilmoitustaululta ja myöhemmin Patrialta.

Turussa 22.10.2013

Henna Lunkka

hallituksen sihteeri