Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallitus on kokouksessaan 7.10.2013 päättänyt:

–          Lähettää SSHV r.f.:n vuosijuhlille Tehikarin ja hallituksen tulevan puheenjohtajan

–          Olla osallisena Contact Expo -rekrytointimessuissa

–          Hyväksyä Parkin erikoisvarauksen: T-klubin vuosijuhlajatkot 11.4.

Ilmoitusasiat:

–          Tursas ja Lunkka suunnittelemassa kauppakorkeakoulun pikkujouluja 2.10.

–          Louhelainen ja Lunkka sähköisen tenttimisen palaverissa 3.10.

–          Häsänen, Laiho, Louhelainen ja Lunkka Merkuriuksen karnevaalissa 5.10.

–          Tehikari, Sulin ja Heikkonen SEFEn työmarkkinaseminaarissa 4.10–6.10.2013

–          Accenturen yhteistyösopimus on uusittu

–          Nieminen, Tursas, Hokka, Häkli, Leimu ja Rikkilä Warrantti ry:n vuosijuhlilla

–          Nieminen keskusvaalilautakunnan kokouksessa

Lisäksi keskusteltiin vuosijuhlien edistymisestä, kandipalautekyselystä ja Parkin käytöstä.

 

Tämä päätösluettelo on epävirallinen ja hallitus pidättää oikeuden korjauksiin. Pöytäkirjan hyväksymisen jälkeen varsinainen päätösluettelo on luettavissa Turun KY:n ilmoitustaululta ja myöhemmin Patrialta.

Turussa 22.10.2013

Henna Lunkka

hallituksen sihteeri