Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallitus on kokouksessaan 23.9.2013 päättänyt:

–          Lähettää Pörssi ry:n vuosijuhlille Kovalan ja Tehikarin

–          Valita Lauri Moision uudeksi webmasteriksi

–          Hyväksyä alumnijäseneksi Jouko Kiurun

–          Vahvistaa huomionosoitustoimikunnan päätökset

–          Hyväksyä seuraavat Parkin erikoisvaraukset

  • uuden hallituksen koulutuspäivät yläkertaan 1.12., 2.12. ja 9.12.
  • toimijaryhmäsitsit alakertaan 22.11.

–          Tehdä pysyväispäätöksen: jaostojen ja toimijaryhmien halutessa järjestää tapahtumia viikonloppuisin yli kahden viikon päähän niiden tulee olla jäsenistölle avoimia tapahtumia, pl. jaostojen yksi alumnitapahtuma vuodessa.

Ilmoitusasiat:

–            Louhelainen ja Tehikari tapaamassa TSE exen henkilökuntaa 18.9.

–            Louhelainen Opsu-palaverissa kurssilyhenteisiin liittyen 18.9.

–            Louhelainen tapaamassa opintoasiainpäällikköä 18.9.

–            Kovala, Louhelainen ja Nieminen TYYn valiokuntauudistusworkshopissa 18.9.

–            Louhelainen kauppakorkeakoulun johtokunnan kokouksessa 20.9.

–            Kovala ja Korhonen Enklaavi ry:n vuosijuhlilla

–            Louhelainen TSE Value Mill -palaverissa 23.9.

–            Alumnipuheenjohtaja käymässä Patrialla

–            Parkkikoulutus pidetty keväällä vaihtuneille hallituksille

–            Tehikari Turun Seurun Ekonomien toiminnansuunnitteluviikonlopussa 20.–22.9.

–            NESUn seminaariviikkoon valittiin 12 Turun KY:n jäsentä

–            Tursas keskustelemassa TuKKK:n alumniyhdistyksen vuosipäivästä

Lisäksi keskusteltiin Kylteripuheenjohtajaverkoston kuulumisista, halloped- hauista, TSE Value Millistä, vapun ajan tapahtumista ja vuosijuhlista.

 

Tämä päätösluettelo on epävirallinen ja hallitus pidättää oikeuden korjauksiin. Pöytäkirjan hyväksymisen jälkeen varsinainen päätösluettelo on luettavissa Turun KY:n ilmoitustaululta ja myöhemmin Patrialta.

Turussa 1.10.2013

Henna Lunkka

hallituksen sihteeri