Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallitus on kokouksessaan 6.5.2014 päättänyt:

–          Hyväksyä T-klubin Parkin erikoisvarauksen 13.5.

–          Lähettää Enklaavi ry:n vuosijuhlille Valajan ja Vähäsaaren

–          Valtuuttaa Laihon esittämään vuoden opintojaksoa TYYlle

–          Valtuuttaa Mykkäsen tilaamaan lisää Beer Pong -pöytiä parhaaksi katsomallaan tavalla

Ilmoitusasiat:

–          Turun KY:n vappu järjestettiin 24.4.–1.5.

–          Laiho TEVY johtoryhmän kokouksessa 29.4.

–          Rouhiainen Alumnipäivän suunnittelutyöryhmän palaverissa 6.5.

–          Yrityssuhteilla on uudet nettisivut

–          Turun kauppakorkeakoulun tenttiakvaario avattu 2.5.

–          Kevään viimeiset päivystysajat

–          Parkin saunahuoneeseen on ostettu uusi kaiutinjärjestelmä

–          Hallitus tavannut PorKyn hallituksen 26.4.

Lisäksi keskusteltiin yhdistyksen taloudesta, SEFEn hallituksen vierailusta, tapahtumakutsusta alayhdistystapaamiseen, tutorsitsien ajankohdasta ja pupuoppaasta.

Tämä päätösluettelo on epävirallinen ja hallitus pidättää oikeuden korjauksiin. Pöytäkirjan hyväksymisen jälkeen varsinainen päätösluettelo on luettavissa Turun KY:n ilmoitustaululta ja myöhemmin Patrialta.

Turussa 14.5.2014

Sihteeri

Henna Lunkka