Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallitus on kokouksessaan 22.4.2014 päättänyt:

–          Valita NESU Spring Conference 2015 järjestäjäksi Otto Rouhiaisen

–          Esittää vuoden opettajaa yhdistyksen kokoukselle Vuoden opettaja -äänestyksen mukaisesti

Ilmoitusasiat:

–          Rankamo puhelinpalaverissa PwC:n kanssa 22.4. PwC on vuosijuhlien pääyhteistyökumppani.

–          Laiho lukiolaisten päivässä 15.4.

–          Laiho ainejärjestökopotapaamisessa 15.4.

–          Laiho ja Lunkka opiskelijavalintatoimikunnan kokouksessa 16.4.

–          Laiho halloped-koordinaattorien tapaamisessa

–          Speksituottajan haku on päättynyt, haastattelut järjestetään 22.4.

–          Lamberg ja Leimu huomionosoitustoimikunnan kokouksessa 22.4.

Lisäksi keskusteltiin jaostokyselystä ja vapun tapahtumista.

Tämä päätösluettelo on epävirallinen ja hallitus pidättää oikeuden korjauksiin. Pöytäkirjan hyväksymisen jälkeen varsinainen päätösluettelo on luettavissa Turun KY:n ilmoitustaululta ja myöhemmin Patrialta.

Turussa 29.4.2014

kokouksen sihteerin Anna Lambergin puolesta

Henna Lunkka