Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallitus on kokouksessaan 8.4.2013 päättänyt:

–          Esittää talousohjesääntöä muutoksineen yhdistyksen kevätkokoukselle

–          Esittää lisätalousarviota yhdistyksen kevätkokoukselle

–          Esittää yhdistyksen kevätkokoukselle huomionosoitustoimikunnan kokoonpanoksi seuraavaa: Häsänen, Lunkka, Tehikari, Heikkonen, Kaleva ja Rouhiainen

–          Esittää tilaohjesääntöä muutoksineen yhdistyksen kevätkokoukselle

–          Hyväksyä Parkin erikoisvarauksen: Cantus Mercurialis kuoroilta, pe 19.4.

–          Lähettää tervehdyksen Kadettitoverikunta ry:n vuosipäivään

Ilmoitusasiat:

–          Louhelainen KouKen kokouksessa 2.4.

–          Louhelainen tapaamassa opintoasiainpäällikköä 4.4.

–          Turun kauppakorkeakoulun johtokunnan kokous (3/2012) 5.4.

–          Louhelainen käsittelemässä Universitas Turku -hakemuksia 5.4. EVVK:ssa

–          Tehikari, Sulin, Nieminen, Leimu ja Korhonen SEFEn teemapäivässä 5.–6.4.

 

Tämä päätösluettelo on epävirallinen ja hallitus pidättää oikeuden korjauksiin. Pöytäkirjan hyväksymisen jälkeen varsinainen päätösluettelo on luettavissa Turun KY:n ilmoitustaululta ja myöhemmin Patrialta.

Turussa 8.4.2013

Henna Lunkka

hallituksen sihteeri