Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry on kokouksessaan 27.3.2017 päättänyt:

• Vahvistaa taloustoimikunnan puheenjohtajan palkkiot vuodelta 2016.

 

Ilmoitusasiat:

• Kuusinen Innostunut oppiminen –työryhmän palaverissa 15.3.

• Kuusinen Intran suunnittelupalaverissa 15.3.

• Kuusinen ja Miettinen opiskelijavalintatoimikunnan kokouksessa 21.3.

• Rantanen Turun seudun ekonomien johtokunnan kokouksessa

• Pusa ja Uusitalo Optimi ry:n 15. Vuosijuhlilla 24.3.

 

Lisäksi keskusteltiin orientaatioviikon ohjelmasta, jaostojen hallitusten valintatavoista ja kesäkokouksen ajankohdasta.

Tämä päätösluettelo on epävirallinen ja hallitus pidättää oikeuden korjauksiin. Pöytäkirjan hyväksymisen jälkeen varsinainen päätösluettelo on luettavissa Turun KY:n toimistolta.

 

Turussa 27.3.2017

Roope Rantanen

Sihteeri