Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallitus on kokouksessaan 4.1.2016 päättänyt:

– Hyväksyä Parkin erikoisvaraukset 14.1. ja 28.1.
– Myöntää pysyvän puhe- ja läsnäolo-oikeus toiminnanjohtajalle, talouspäällikölle, myyntipäällikö(i)lle ja taloustoimikunnan puheenjohtajalle.
– Valita hallituksen kokousten sihteeriksi vuodeksi 2016 toiminnanjohtaja Maria Tyynelän.
– Vahvistaa hallituksen viikottaiseksi kokousajaksi maanantain kello 16:15.
– Vahvistaa TSE ry:n johtokunnan asiantuntijajäseneksi vuodelle 2016 Paula Peltomaan.
– Vahvistaa toimintasuunnitelman sektorit ja sivusektorit yhdistyksen päätöksen mukaisesti.
– Valtuuttaa Eveliina Maunon avaamaan Vuosijuhlien 2016 isännän ja emännän haku.

Ilmoitusasiat

• Vähäsaari, Tyynelä, Peltomaa ja Huttunen tapaamassa dekaanistoa 16.12.2015
• Peltomaa (ja Huovinen/TYY) tapaamassa laskentatoimen ja rahoituksen laitosta aiheesta LRYB 17.12.2015
• TuKY & MK yhteistyösuunnittelupäivä 8.1.2016 (Peltomaa)
• Turun KY:n koulutuspäivä järjestetään 23.1.2016 ja toiminnansuunnittelupäivä 24.1.
• Toimiston päivystysajat 3. periodin ajaksi: tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 12-14

Lisäksi keskusteltiin hallituksen kokousten käytännöistä ja säännöistä, hallituksen viikkovuoroista, toimiston säännöistä ja toimistolla käyttäytymisestä, viestintäkanavista TuKYn sisäisessä viestinnästä ja niiden käytöstä, jaostotutustumisiltojen aikatauluista, jaosto- ja hallituspaitojen tilaamisesta, kevään vuosijuhlista ja niiden päivämääristä keväällä 2016, Parkin varauksista ja erikoisvarauksista.

Tämä päätösluettelo on epävirallinen ja hallitus pidättää oikeuden korjauksiin. Pöytäkirjan hyväksymisen jälkeen varsinainen päätösluettelo on luettavissa Turun KY:n ilmoitustaululta ja myöhemmin toimistolta.

Turussa 3.2.2016

Sihteeri

Maria Tyynelä