Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallitus on kokouksessaan 17.3.2014 päättänyt:

–          Hyväksyä vuosijuhlien budjetin

–          Maksaa emännälle ja isännälle kummallekin kulukorvauksen syntyvistä kuluista

–          Esittää yhdistyksen kevätkokoukselle huomionosoitustoimikunnan kokoonpanoa

–          Valtuuttaa Ann-Sofie Leimun ja Otto Sulinin Legioona Oy:n yhtiökokoukseen Turun KY:n edustajiksi

–          Lähettää T-Klubin vuosijuhlille Riku Hietarinnan ja Laura Vähäsaaren

–          Hyväksyä TuKY-Datan Parkin erikoisvarauksen

–          Hyväksyä WTM-tapahtuman Parkin erikoisvarauksen

Ilmoitusasiat:

–          Leimu edustamassa TSE ry:n 76. vuosipäiväillallisella

–          Lunkka SEFEn viestintä- ja markkinointiseminaarissa 14.–15.3.

–          Hietarinta julkaisutoimikunnan kokouksessa 17.3.

–          Rikkilä ja Rouhiainen edustamassa NESU:n kevätseminaarissa Helsingissä 10.–16.3.

–          NESUn kevätseminaari Turkuun 2015

–          Yrityssuhdesektori Lyytin myyntikoulutuksessa 13.3.

–          NESUn seminaarissa  14 turkulaista kylteriä

–          Valaja, Anttonen, Tuuppa, Hietarinta ja Rankamo Lex ry:n vuosijuhlilla 14.3.

–          Laiho tapaamassa opintoasiainpäällikköä ja opintoneuvojaa

–          Anttonen tapaamassa TYYn kv-vastaavaa

Lisäksi keskusteltiin toimistotiloista, kokouskäytännöistä, ohjesääntöjen päivityksestä, WTM-tapahtumasta, Montun PA-uudistuksesta ja KYllupista.

Tämä päätösluettelo on epävirallinen ja hallitus pidättää oikeuden korjauksiin. Pöytäkirjan hyväksymisen jälkeen varsinainen päätösluettelo on luettavissa Turun KY:n ilmoitustaululta ja myöhemmin Patrialta.

Turussa 31.3.2014

Henna Lunkka

hallituksen sihteeri