Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallitus on kokouksessaan 23.11.2015 päättänyt:

– Hyväksyä Parkin erikoisvaraukset 23.11. ja 24.11.

– Valita Suomen Ekonomien liittokokousedustajiksi vuodelle 2016 Paula Peltomaan, 1. varajäseneksi Santeri Kankaan ja 2. varajäseneksi Laura Vähäsaaren.

– Maksaa myyntipäällikölle tulospalkkion.

Ilmoitusasiat

• Peltomaa TEVY-ohjausryhmän kokouksessa 11.11.
• Peltomaa halloped-koordinaattorien kokouksessa 11.11.
• Turun KY:n hallitus 2016 valittu syyskokouksessa 17.11.
• KY-Sportin hallitus 2016 valittu syyskokouksessa 18.11.
• Peltomaa (Lunkka & Takala) johtokunnan kokouksessa 20.11.
• Vähäsaari & Tyynelä (Huttunen, Leimu, Huovinen, Tehikari, Tursas, Liljenbäck, Laiho, Heikkonen, Kähkönen) SYL:in liittokokouksessa Espoon Korpilammella 20.-21.11.
• Henkilökunnan pikkujoulut järjestettiin 21.11.
• Järjestettiin StartUpCrawl yhdessä BoostTurkun ja Vektorin kanssa 19.11.

Lisäksi keskusteltiin Parkin varauskäytännöistä ja –säännöistä sekä vuoden 2016 hallituksen perehdyttämisestä loppuvuoden ajan ja tähän liittyvistä päivämääristä.

Tämä päätösluettelo on epävirallinen ja hallitus pidättää oikeuden korjauksiin. Pöytäkirjan hyväksymisen jälkeen varsinainen päätösluettelo on luettavissa Turun KY:n ilmoitustaululta ja myöhemmin toimistolta.

Turussa 3.2.2016

Sihteeri

Maria Tyynelä