Parkki on toiminut yhdistyksemme kotina jo vuodesta 1984, jolloin silloisen ylioppilaskuntamme pitkäaikainen toive ja tavoite toteutui. Oman kerhotilan TuKY sai Parkinkatu 6:sta. Vanha Parkki kesti siis aktiivista käyttöä likimain 20 vuotta ennen uuden talon rakennuttamista vuosina 2004-2006. Toki on muistettava, että edellinen talo oli rakennettu jo 40- luvulla. Tästä voidaan nopeasti laskea, että seuraavan uuden Parkin rakennuttaminen olisi aiheellista aikaisintaan 2050- luvulla.

Parkki on lajissaan ainutlaatuinen kerhotila. Muualta ei löydy yhtä hyvässä kunnossa olevaa sekä viihtymiseen että toimistotoimintaan tarkoitettua tilaa. Tämä on jokaisen TuKYläisen hyvä tiedostaa ja sitä myöskin arvostaa, sillä Parkkia käytetään viikossa parhaimmillaan lähes 30 kertaa. On tärkeää että jokainen tekee oman osuutensa, jotta Parkki pysyy kunnossa näinkin korkealla käyttöasteella.

Viime viikolla järjestettiin Parkkitalkoot jo perinteiseen tapaan, joissa Parkki laitettiin jälleen kerran viimeisen päälle kuntoon vuoden touhuilujen jäljiltä. Talkoissa oli ahkeroimassa maanantain aikana n. 70 toimijaryhmän, jaoston tai muun toimijan aktiivia. Parkki on nyt paremmassa kunnossa kuin kenties koskaan kirjoittajan opiskeluaikana.

Haluankin esittää vetoomuksen Parkin puolesta:

Jotta kolmannen Parkin rakennustöitä ei tarvitse aloittaa ennen jo mainittua 2050-lukua, on ensiarvoisen tärkeää että jokainen TuKYläinen – ei pelkästään Parkkiryhmä tai toimijaryhmien hallituslaiset – kokee velvollisuudekseen pitää huolta yhteisestä kodistamme ja arvostaa sitä. Myöskin juhlija voi viedä pullon tai kaksi keittiöön tupakalle mennessään.

Voisitko kuvitella omaa pupusyksyäsi ilman Parkkia?

Kirjoittaja on siivousfriikki (paitsi kotona) ja vannoo Cillit Bangin nimeen. Kirjoittaja on myös vuoden 2012 hallituksen Kuntamestari.