Turun KY:llä aloitti tänä vuonna kaksi uutta jaostoa toimintansa: Viestintäjaosto ja Kansainvälisten asioiden jaosto. Profiililtaan jaostot ovat hyvin erilaisia ja poikkeavat myös muista, tapahtumajärjestämiseen keskittyneistä jaostoista. Mutta mitä nämä jaostot oikeastaan ovat?

Kv-jaosto järjesti keväällä avoimen haun ja juuri nyt on haku käynnissä ensi vuodelle. Toimintaa on ideoitu ahkerasti tänä vuonna ja käyttöön otettiin mm. KY-Active –sähköpostilista, jolle on tiedotettu kaikille avoimista tapahtumista englanniksi. Jaostolaiset ovat myös ahkerasti muistuttaneet muita tapahtumia järjestäviä tahoja, kuten toimijaryhmiä, tiedottamisesta myös englanniksi. Toiminta on lähtenyt hienosti käyntiin, ja jos kansainvälisemmät kuviot kiinnostavat (ml. yhteistyö esim. ESN:n ja ISTUn kanssa), kannattaa laittaa hakemus sunnuntaihin klo 23:59 mennessä suoraan toiminnanjohtajalle.

Kv-jaosto on siis ollut jonkin verran esillä, mutta Viestintäjaostosta tai sen toiminnasta ei ole juurikaan tiedotettu koko jäsenistölle. Vuoden alusta asti jaosto on toiminut asiantuntijaelimenä, joka kokoaa viestinnän asiantuntijat yhteen säännöllisesti: mukana ovat olleet hallituksen viestintävastaavan lisäksi KYlisteen päätoimittajat, webmaster, KY-Dealingin markkinointipäällikkö, viime vuoden viestintävastaava ja TuKYn myyntipäällikkö. Lisäksi kokouksissa on vieraillut mm. TuKYn hallituksen jäseniä: ilmapiiri on ollut avoin ja keskustelussa on ollut tärkeitä asioita TuKYn viestinnän kehittämiseksi. Ensi vuonna jaostoa luotsaa alusta asti toiminnassa mukana ollut Joonas Hokka, jolle jätän puheenjohtajuuden luottavaisin mielin.

Vuosijuhlat 2012

Vuosijuhlakuvat 2012 nyt Facebookissa

Viestintäjaosto toimii KYlisteen toimitusneuvostona, joten luonnollisesti suurin osa kokouksistamme on kulunut KYlisteen kuulumisten läpikäyntiin ja lehdestä palautteen antoon. KYlisteen lisäksi esimerkiksi TuKY.fi, Turun KY:n brändi ja sosiaalisen median käyttö viestinnässä ovat puhuttaneet: villejä kehitysideoita on jaettu vielä saunassakin ja konkreettisia asioitakin on saatu aikaan. Synergiaedut TuKYn yrityssuhde-, viestintä- ja muiden sektorien ja KY-Dealingin välillä on antanut mahdollisuuden tarkastella TuKYn viestintää kokonaisuudessaan, ei pelkästään tiedottamisen näkökulmasta.

Esimerkkinä tästä on alkuvuonna TuKYn aktiivitoimijoiden käyttöön lanseerattu Yammer-keskustelualusta, johon kutsuttiin hallituksen ja edeltävän hallituksen lisäksi kaikki jaostot ja muut TuKYn toimielimet, sekä edaattorit ja toimijaryhmäpuheenjohtajat. Yammer toimii pitkälti Facebookin tapaan ja mahdollistaa eri ryhmien keskinäisen keskustelun ja myös jatkuvuuden: esimerkiksi uusi jaostohallitus pääsee tutustumaan väistyvän hallituksen keskusteluihin koko menneen vuoden ajalta ja näkee suoraan keskusteluihin liittyvät ladatut tiedostot ja kuvat, joista useimmiten on erittäin paljon hyötyä. Yammer on vuoden aikana vakiintunut jo hyvin, mutta kehitystyö alustan kaikkien hyötyjen käyttöönottoon jatkuu edelleen.

Ylpeänä tämän vuoden KYliste-toimituksesta ja päätoimittajista on lopuksi todettava: vuoden viimeinen KYliste on julkaistu ja löytyy Montusta sekä Mercan ständiltä Narikan vierestä – käy hakemassa omasi heti, jollet ole vielä sitä ehtinyt tehdä!

Upeasta vuodesta kiittäen,

Sanni Sirkiä
Turun KY:n viestintävastaava